Schuberg Philis

Schuberg Philis

Aanbevelingsverdeling

 
 

Detractors

 

Passives

 

Fans

Dienstentevredenheid

 

Schuberg Philis 

[[FILTER]]

 

Schuberg Philis [[FILTER]]

Competenties

Klantgerichtheid

Vergelijk de data met een andere serviceprovider:

Vergelijk de data met jaargang:

BEDRIJFSPROFIEL SCHUBERG PHILIS

Schuberg Philis houdt zich bezig met het toekomstbestendig maken en ontwikkelen van bedrijfskritische applicatielandschappen bij klanten in de financiële dienstverlening, in de industrie en logistiek, bij de overheid, bij nutsbedrijven en in de online retail. Komend jaar wil Schuberg Philis inzetten op marktspecifieke oplossingen voor verticals. Consulting is een steeds belangrijker onderdeel in de dienstverlening van Schuberg Philis; het bedrijf ziet het als logische fase, voorafgaand aan de uitvoering waarbij businessdoelstellingen worden gerealiseerd met behulp van IT. Ook managed security is een belangrijk speerpunt in de propositie van de serviceprovider. Om de slagkracht en het DNA van Schuberg Philis te borgen, opereert het bedrijf vanuit drie grote marktteams. Daarin werken zelfsturende klantenteams samen, met centrale ondersteuning waar dat zinvol is. Vanuit Labs wordt aan de hand van concrete verzoeken vanuit Schuberg of vanuit klanten geëxperimenteerd met nieuwe technologieën en toepassingen. Schuberg Philis claimt veel te blijven investeren in vaardigheden op het gebied van cloud native en serverless computing, en in de effecten daarvan voor software development, security en datamanagement. Ook zet het bedrijf in op het doorlopend verbeteren van de vaardigheden die bij een open en transparante samenwerking met de business horen.

 

DATAGEDREVEN VRAAGSTUKKEN  

Enexis Netbeheer is de grootste netwerkleverancier van gas en elektriciteit in Nederland. Het bedrijf levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van onze energieopwekking door het geschikt maken van haar netwerken. In 2017 heeft Schuberg Philis samen met Sogeti en First Consulting een openbare aanbesteding gewonnen om de IT-transitie richting de AWS-cloud bij Enexis te bewerkstelligen. Schuberg Philis heeft samen met de business owners en de IT-afdeling opgetrokken om businesscases op te lossen die een sterk datagedreven karakter hebben. Vraagstukken als het doorrekenen van scenario’s voor gasvrije wijken of het voorkomen van energiediefstal, leunen sterk op het op slimme wijze analyseren van grote hoeveelheden data. Als gevolg van de succesvolle pilots is in een jaar tijd het aantal datagerelateerde projecten bij Enexis gestegen van twaalf tot 96 projecten. Schuberg Philis werkt nauw samen met Amazon Web Services om het dataplatform geschikt te maken voor multidisciplinaire teams, zodat deze zelfstandig hun projecten kunnen uitvoeren. Schuberg Philis is verantwoordelijk voor de data-inname en het opleveren van het dataplatform, inclusief de beveiligingsmaatregelen en compliance die daarvoor noodzakelijk zijn.

  Omzet Aantal medewerkers
Wereldwijd ? ?
Nederland 78,4 mln. EUR ?
Aantal evaluaties in de Benchmark Peer Group Aantal jaren in de studie
? Large Size ?
Technologie- en platformpartners o.a.
Naast partnerships met Akamai, Amazon Web Services, Chef, Commvault, Five Degrees, Google, HPE, Microsoft, Okta, Oracle en Splunk, werkt Schuberg Philis met meer dan 50 technologieproviders, waaronder Atlassian, Cloudian, Datadog, Dimension Data, Docker, Gitlab, HashiCorp, Influxdata, Kubernetes, NetApp, Opsgenie, Red Hat en ServiceNow.
Compliancy standaarden en richtlijnen
ISO/IEC 27001, NEN 7510, ISAE 3402, FIRA
Locatie(s) in Nederland
?
(Focus) Sectoren
Financiële dienstverlening, IT & Telecom, Overheid/Publieke dienstverlening, Retail, Transport & Logistiek, Zakelijke dienstverlening, Zorg

Aandeel evaluaties per sector

  Bekijk het profiel van Schuberg Philis op cloudsourcing.nl