Korton

Aanbevelingsverdeling

 
 

Detractors

 

Passives

 

Fans

Dienstentevredenheid

 

Korton 

[[FILTER]]

 

Korton [[FILTER]]

Competenties

Klantgerichtheid

Vergelijk de data met een andere serviceprovider:

Vergelijk de data met jaargang:

BEDRIJFSPROFIEL KORTON

Korton is een zelfstandig cloudsourcingbedrijf, opgericht in 1997, en richt zich met name op de zorgsector (care) met haar iCura-propositie. Korton is daarnaast lange tijd marktleider geweest op het gebied van software voor de personenvervoersector; deze activiteiten zijn echter afgelopen jaar afgestoten. De onderliggende clouddienstverlening, gericht op de mobiliteitssector, is een tweede marktfocus voor KortonKorton stelt dat eindgebruikerservaringen en werkprocesoptimalisatie voor haar klanten de belangrijkste speerpunten zijn. Hier geeft Korton invulling aan met behulp van experience-KPI’s die bijvoorbeeld sturen op het reduceren van verloren zorguren veroorzaakt door IT. Daarnaast geeft Korton aan dat er ook garanties aan opdrachtgevers worden gegeven voor de total cost of ownership over een langere periode. Korton hanteert een eenvoudige stelregel die haar duidelijke visie op de cloud verwoordt: public cloud waar het kan en private cloud waar het moet. Het goed bij elkaar passen, de ‘culture fit’, is voor Korton belangrijker dan de bedrijfsomvang van de klanten. Het bij elkaar passen uit zich in de praktijk door een transparante werkwijze en een informele samenwerking, waarbij gemaakte afspraken duidelijk worden vastgelegd.

 

DIGITALE WERKPLEK VOOR ZORGMEDEWERKERS

Stichting De Merwelanden, ‘thuis in toegewijde zorg’, is een woon- en zorgcentrum in Dordrecht. De organisatie biedt zowel intra- als extramurale woonzorg voor ouderen. De Merwelanden heeft de ambitie om de zorgprocessen te moderniseren en de IT-infrastructuur en een nieuwe zorgwerkplek te laten faciliteren vanuit de cloud. Daarmee wil De Merwelanden de IT-kosten voorspelbaar maken, het zorgproces verbeteren, de administratieve lasten terugdringen en het welzijn van de cliënt verbeteren. Om deze doelen te bereiken, is Stichting De Merwelanden een samenwerking aangegaan met Korton. In eerste instantie wordt de verouderde on-premise-omgeving in circa twee maanden gemigreerd. Gelijktijdig is de nieuwe zorgwerkplek ontwikkeld, aan de hand van nieuwe portaaltechnologie. Daarbij is een zorgvuldig adaptatieprogramma opgezet, waarbij onder andere zorgmedewerkers persoonlijke begeleiding krijgen in het gebruik van hun nieuwe zorgwerkplek. Met behulp van periodieke klankbordgroepen wordt de gebruikerstevredenheid geoptimaliseerd; daarnaast wordt er geregeld gebenchmarkt op het vlak van de kwaliteit van de IT-dienstverlening.

  Omzet Aantal medewerkers
Wereldwijd ? ?
Nederland 8,2 mln. EUR ?
Aantal evaluaties in de Benchmark Peer Group Aantal jaren in de studie
? Medium Size ?
Technologie- en platformpartners o.a.
Cisco, Dell EMC, HPE, Microsoft Azure, Microsoft 365, NetApp, VMware
Compliancy standaarden en richtlijnen
ISO/IEC 27001, NEN 7510, 3x Cisco CMSP
Locatie(s) in Nederland
?
(Focus) Sectoren
Overheid/Publieke dienstverlening, Productie & Industrie, Transport & Logistiek, Zorg

Aandeel evaluaties per sector