Aanmelden onderzoek

Elk jaar worden beslissers en influencers van klantorganisaties gevraagd een oordeel te geven over hun outsourcingleveranciers. Dit gebeurt door een online vragenlijst en in sommige gevallen een kort telefonisch follow up interview. Personen die deelnemen aan de studie ontvangen het jaarboek met resultaten en ontwikkelingen op het gebied van outsourcing. Ook worden zij uitgenodigd voor het jaarlijkse seminar van Giarte in juni.

Als u contact heeft met outsourcingleveranciers op tactisch en/of strategisch niveau kunt u meedoen aan de studie. Wanneer u bijgaand uw gegevens invult, nemen wij te zijner tijd contact met u op.

 

  • Binnen Outsourcing Performance veronderstellen we een outsourcingrelatie tussen uw organisatie en een dienstverlener als er sprake is van een meerjarige levering van diensten met een resultaatsverplichting, waarbij er al dan niet sprake is van overname van assets (mensen en/of systemen).

  • Meerjarige detacheringscontracten of raamcontracten worden niet gezien als outsourcing. De studie beperkt zich tot uitbesteding in het IT-domein en IT-intensieve BPO-processen.

Giarte respecteert jouw privacy.