Facts & Figures

In deze factsheet geven wij meer inzicht in de respons, het profiel van de respondenten en de uitbestedende organisaties, de typen diensten, de manier van factureren en de contractwaarde.

Er is in 2020 een recordaantal klantorganisaties uitgevraagd, waarmee ook het aantal onderzochte unieke relaties tussen klantorganisaties en serviceproviders is gegroeid in vergelijking met vorig jaar. Dit jaar participeerden 849 personen van 974 verschillende klantorganisaties in het onderzoek. In totaal zijn er 40 serviceproviders gebenchmarkt.