Kennis

Lees de jaarboeken online
Webinar Giarte IT Experience 2020: digitale weerbaarheid en opschalen van agile

Webinar Giarte IT Experience 2020: digitale weerbaarheid en opschalen van agile

Op 28 juli 2020 presenteerde Giarte de uitkomsten van het IT Experience Benchmarkonderzoek. Niet zoals gewoonlijk tijdens de Giarte Outsourcing Performance Day, maar deze keer in de vorm van een webinar. 

Digitale weerbaarheid: veilig en wendbaar in digitale tijden

Digitale weerbaarheid: veilig en wendbaar in digitale tijden

De digitale transformatie dicteert dat organisaties hun wendbaarheid moeten vergroten. Investeren in je aanpassingsvermogen bevordert de overlevingskansen van je organisatie.

Security? “Daar hebben we iemand voor”

Security? “Daar hebben we iemand voor”

Naast het buiten de deur houden van cyberdreigingen, gaat digitale weerbaarheid ook over het vergroten van bewustzijn, het ontwikkelen van scenario’s voor crisisbestrijding, het oefenen met verschillende crisissituaties en het actief uitwisselen van kennis.

Agile samenwerken met een serviceprovider: winst voor beide partijen

Agile samenwerken met een serviceprovider: winst voor beide partijen

Agile werken begint doorgaans binnen de IT-organisatie. Naarmate er meer volwassenheid is, wordt agile vaak ook door de business omarmd. Het doel: sneller innoveren, verkorten van de time-to-market en meer toegevoegde waarde leveren.

Agile werken vergroot innovatiekracht

Agile werken vergroot innovatiekracht

Bol.com werkt al lange tijd volgens agileprincipes. Dat begon bij de IT, maar later volgde ook de rest van de organisatie. Doel: doorlopend en snel kunnen veranderen en vernieuwen, want bol.com is nooit ‘af’.

Klanten aanmoedigen agile te werken

Klanten aanmoedigen agile te werken

Anamarija Petrovic: "De risico's die aan een agile project kleven, zitten meestal in de hoek van mensen, de manier waarop afdelingen georganiseerd zijn, waar weerstand is tegen verandering."

Agile begint met het loslaten van alle (schijn)zekerheden

Agile begint met het loslaten van alle (schijn)zekerheden

Han in 't Veld: “Het goed functioneren van de samenwerking in agile heeft vooral te maken met wederzijds vertrouwen. Zonder dat komt agile niet of niet goed van de grond."

Agile kun je leren

Agile kun je leren

Maaike Dircken: "Mijn tip voor bedrijven die nadenken over een agile samenwerkingsverband? Zorg dat met name de samenwerking en communicatie niet te complex worden, houd het eenvoudig."

Op zoek naar win-win

Op zoek naar win-win

Een win-winsituatie ontstaat als twee partijen elkaar versterken. Ze helpen elkaar om wederzijds voordeel te behalen, of, als de win-win wat dieper gaat, het beste in elkaar naar boven te halen.

Outsourcing Performance Day – 27 juni 2019

Outsourcing Performance Day – 27 juni 2019

De voorspelbaarheid en eenduidigheid van IT neemt af. IT moet namelijk snel én stabiel zijn; buigzaam én betrouwbaar, rebels én regulerend. De klassieke manier van outsourcing past daar niet echt bij.

Trends en Performance binnen Tech & Touch

Trends en Performance binnen Tech & Touch

Giarte bestudeert al een aantal jaren de relatie tussen uitbesteders en serviceproviders. Wat is het geheim van een goede relatie in een technische omgeving? Giarte introduceert 3½ tech en touch trends.

Dorien Zandbergen: Wie is jouw vergeten stakeholder?

Dorien Zandbergen: Wie is jouw vergeten stakeholder?

Dorien Zandbergen is digitaal antropoloog. Wat is de invloed van digitalisering op de mens? In hoeverre speelt cultuur mee?

Bart Veldhuis: vruchtbare samenwerking met een managed cloud service provider

Bart Veldhuis: vruchtbare samenwerking met een managed cloud service provider

Vier jaar geleden stond Bart Veldhuis ook op het podium van OP Day. Hij waarschuwde toen voor het risico van cloud lock-in. De cloudmarkt heeft zich de tussenliggende periode sterk ontwikkeld.

Hans Koolen: Stop met het aannemen van IT’ers

Hans Koolen: Stop met het aannemen van IT’ers

Hans Koolen legt uit hoe Philips in tien jaar tijd een ander bedrijf is geworden. Om die omslag te kunnen maken (van producent van consumentenelektronica naar leverancier van medische oplossingen) is er op alle fronten vernieuwd en veranderd.

Michel Peters: IT maakt verbinding met zorgprofessional

Michel Peters: IT maakt verbinding met zorgprofessional

De zorgsector is niet alleen groot in kosten, maar ook in omvang. Ruim 1,2 miljoen mensen werken in zorg en welzijn. Als je aan de gemiddelde zorgmedewerker vraagt of IT de werkstress verhoogt of verlaagt, dan is dat antwoord vaak niet positief.

Iris Casteren van Cattenburch over Shakespeare en leiderschap

Iris Casteren van Cattenburch over Shakespeare en leiderschap

“Leven brengt ons uit evenwicht”, aldus Iris Casteren van Cattenburch, die als communicatie-expert en onderzoeker verbanden legt tussen Shakespeare en onderwerpen die het bedrijfsleven raken: duurzaamheid, leiderschap en strategie.

Even afrekenen bij retransitie! Exit en transitie in het cloudtijdperk

Even afrekenen bij retransitie! Exit en transitie in het cloudtijdperk

Let op! Bij de migratie van de ene naar de andere cloud, bij een wisseling van serviceprovider of bij de combinatie van beiden is de relatie tussen kostenvoordeel en lock-in omgekeerd evenredig.

Need for speed versus risk appetite

Need for speed versus risk appetite

Meer snelheid en wendbaarheid zorgen voor grotere risico’s. Ook de tijd die overblijft om bij te sturen wordt verkort. Hoe voorkom je dat je de bocht uitvliegt?

Duurzaam omgaan met energie van medewerkers

Duurzaam omgaan met energie van medewerkers

Oudere medewerkers vragen zich rond hun 55e af hoe ze het de komende tien tot vijftien jaar gaan volhouden. De jongste generatie medewerkers haakt af. Gedateerde cultuurpatronen, processen en procedures zijn energieverslindend. Hoe ga je dit energievraagstuk te lijf?

Zelforganisatie: outcomes belangrijker dan output

Zelforganisatie: outcomes belangrijker dan output

KPN voert binnen de interne IT-organisatie zelforganisatie door, iets anders dan zelfsturing. Van sturen op output naar sturen op outcomes: het effect van meer autonomie bij IT-professionals is ‘beter werk tegen lagere kosten’.

De duurzame IT-organisatie: meer dan alleen ‘groen’

De duurzame IT-organisatie: meer dan alleen ‘groen’

Duurzaamheid omvat veel meer dan energiezuinige datacenters of de recycling van hardware. Het gaat ook om duurzame inzetbaarheid van IT’ers en duurzame relaties in outsourcing.

Connect: duurzame samenwerking

Connect: duurzame samenwerking

Outsourcing komt steeds meer neer op samenwerken met meerdere gelijkwaardige partijen binnen een ecosysteem. Dat is iets anders dan het geven van orders en het sturen op SLA’s om een leverancier in het gareel te houden.

Open samenwerking beter voor outsourcingrelatie

Open samenwerking beter voor outsourcingrelatie

Complexiteit kun je niet managen, laat staan proberen te temmen met een contract. Je kunt wel leren omgaan met complexiteit. De oplossing zit onder andere in het creëren van veerkracht, rek of elasticiteit in een systeem.

Design Thinking bij Siza: aandacht voor de eindgebruiker

Design Thinking bij Siza: aandacht voor de eindgebruiker

Bij zorginstelling Siza is het nieuwe Elektronisch Cliënten Dossier met open armen ontvangen door zorgprofessionals, cliënten en verwanten. Het geheim van een goede implementatie: geef de eindgebruiker een nadrukkelijke rol bij de inrichting van het systeem.

Clusterfucks in IT

Clusterfucks in IT

Eén vrouw kan na negen maanden een baby baren. Maar negen vrouwen kunnen geen baby maken in één maand.

Voel!

Voel!

Stop met het rationaliseren van functionaliteit en het vertalen van alles in cijfers

Minimal Loveable Product

Minimal Loveable Product

Technische specificaties en eigenschappen zijn goed voor de ratio, maar we worden pas een fan als ons hart wordt gewonnen. Bij productontwikkelaars moet daarom de ambitie om klanten emotioneel te raken centraal staan.

Genees eerst de ICT in de zorg

Genees eerst de ICT in de zorg

Willen we ICT beter maken in de zorg, dan moeten we stoppen met al die technocratische en contextloze stuurvariabelen. Denk in zorgverliesuren en andere key performance indicators (KPI’s) die gaan over wat echt telt.

De ervaringsvalkuil

De ervaringsvalkuil

Wanneer we uitbesteden – om een grote stap voorwaarts te maken – zoeken we naar bewezen technologie, gaan we bij voorkeur voor serviceproviders van naam. We vallen daarmee in de ervaringsvalkuil.

Wat heeft Net4kids mij opgeleverd?

Ik heb geleerd dat je sympathie niet moet verwarren met empathie. Door concrete projecten te ondersteunen met een pragmatische inslag kun je wel het verschil maken.

Emotional Design

Designing IT systems and services is still an ‘emotion-free zone’: we address only functional and non-functional requirements. Emotional requirements have to be the new normal in the design and management of Enterprise IT.

Als u begrijpt wat ik bedoel – over impliciete verwachtingen

Bij uitbesteding wordt contractueel vastgelegd wat prestatienormen zijn. De verwachtingen over en weer zijn echter impliciet. Wanneer het gat tussen expliciet en impliciet groter wordt, ontstaan problemen en ‘emotionele kortsluiting’ in de relatie.

Do not envy your Chief Digital Officer

Do not envy your Chief Digital Officer

Did your board install a CDO to emphasize the digital transformation of its business model? Poor bastard!

Het pontje en de brug

De beleving van de werkplek, van belangrijke IT-processen of van IT in het algemeen bepaalt het succes van de IT-organisatie. Niet de technische vereisten, dat zijn slechts randvoorwaarden.

IT-dienstverleners en uitbestedende organisaties: marktontwikkelingen in vogelvlucht

IT-dienstverleners en uitbestedende organisaties: marktontwikkelingen in vogelvlucht

Digitalisering ontwricht en herschikt het bestaansrecht van organisaties. De keuzes die daarbij gemaakt moeten worden gaan over meer dan technologie.

Technology is made of people – over snelheid in IT

Technology is made of people – over snelheid in IT

De inzet van ‘nieuwe’ technologie zoals open source moet je op een andere manier aanvliegen. Het maken van een uitvoerig plan kost te veel tijd: experimenteren is de oplossing.

Flowering the world – stakeholders van FloraHolland

Flowering the world – stakeholders van FloraHolland

Digitalisering is geen vervanging van het bestaande businessmodel. Naast de fysieke infrastructuur is de digitale infrastructuur hard nodig.

De bank gaat aan de slag met een medisch vraagstuk

De bank gaat aan de slag met een medisch vraagstuk

Waarom organiseert een bank een hackathon waar meer wordt bedacht dan alleen nieuwe fintech-oplossingen? Tjebbe Tauber presenteerde een persoonlijk verhaal over de totstandkoming van de Health Challenge op de Beyond Banking Days.

Zijn gamers de nieuwe topmanagers?

Zijn gamers de nieuwe topmanagers?

Bij Gamining komt veel ruimtelijk inzicht kijken; in de teamplay games wordt een beroep gedaan op analytisch vermogen, incasseringsvermogen, intrinsieke motivatie, tactisch/strategisch inzicht, stressbestendigheid, communicatieve vaardigheden en samenwerken, plannen en reactiesnelheid.

Outsourcing Performance Day – 28 juni 2018

Outsourcing Performance Day – 28 juni 2018

Jaarlijks organiseert Giarte een middagseminar bij de presentatie van haar jaarlijkse klanttevredenheidsbenchmark Outsourcing Performance. We hadden sprekers die de zingeving van digitale transformatie centraal stellen.

Purpose

Purpose

Waar we vroeger nog spraken over de ver-van-mijn-bed-show, kun je nu dagelijks lezen over nieuwe toepassingen rondom technologieën als blockchain, Artificial Intelligence en robotica. Dat lijkt koren op de molen van IT, maar van de nieuwe IT-organisatie wordt méér verwacht dan het vertalen van technologie naar businessresultaten.

De onschatbare waarde van verandervermogen

Hoe meer disruptie aan de orde is, hoe groter het belang van wendbaarheid is en hoe meer ruimte je zou moeten bieden aan refactoring van relevante kernsystemen.

De noodzaak van transformatie

CASE ROYAL FLORAHOLLAND - Je zou kunnen zeggen dat de oprichters van de coöperatie FloraHolland in 1911 hun tijd ver vooruit waren. Nu maakt de organisatie zich op voor de digitale transformatie. Die begint bij de transformatie van de IT-organisatie.

Finding your perfect match

Finding your perfect match

Hoe word je als uitbestedende organisatie aantrekkelijk voor een serviceprovider? Hoe vind je de ideale match? In dit artikel ontleden we het perfecte samenwerkingsverband tussen de uitbestedende organisatie en de IT-serviceprovider.

Best Value Procurement: afhankelijk van vertrouwen

CASE IKNL - Bij het opnieuw aanbesteden van alle IT koos het Integraal Kankercentrum Nederland voor een aanpak volgens Best Value Procurement (BVP). Hoe vind je hierbij de balans tussen controle en vertrouwen, tussen voorschrijven en loslaten?

Vraag niet meer van je dienstverlener dan realistisch en haalbaar is

CASE BAVARIA - Iedereen wil zijn graantje meepikken in de digitale transformatie. Hoe krijg of word je de perfecte klant? Vijf tips van Roel Bakker (CIO Bavaria) – nuttig voor uitbesteders én dienstverleners.

Het doorbreken van het systeem

INTERVIEW KPN - De interactie tussen bedrijven en hun klanten wordt steeds digitaler. Technologie drijft de business aan, maar dat betekent wel een volle en snel veranderende ontwikkelagenda.

Een nieuw speelveld voor teams

Een nieuw speelveld voor teams

Managers zijn uit, leiders die inspireren en faciliteren zijn in. Het vermogen van leiders om verschillende competenties met elkaar verbinden staat voorop. Dat vraagt ook bij IT-outsourcing om andere manieren van samenwerken in teams.

HR lecacy

HR lecacy

IT’ers praten graag over nieuwe technologie, maar uiteindelijk wordt de slag naar ‘digital’ vormgegeven door mensen. Een van de grootste uitdagingen van de digitale transformatie ligt de komende jaren dan ook bij het vinden van de juiste mensen.

Gevoel is de nieuwe ‘killer app’

Gevoel is de nieuwe ‘killer app’

Veel mensen hebben meer negatieve dan positieve gevoelens wanneer de vraag wordt gesteld: wat vind je van de IT binnen je bedrijf? De plank wordt misgeslagen op de mensfactor. De ommezwaai begint met empathie als een kerncompetentie voor it-organisaties.

Preventing failure in Digital innovation

Learning from mistakes is key to excel. That will only happen when it’s save to fail and to pull the plug out of projects. A way to vet digital projects under construction is the use of internal prediction markets.

Ben je voor je studenten net zo relevant als Google?

Ben je voor je studenten net zo relevant als Google?

Kennis is er nu in overvloed: digitaal toegankelijk voor bijna iedereen. Het oorspronkelijke businessmodel voor hoger onderwijs is daarmee tanende. IT-organisaties binnen het hoger onderwijs moeten de ambitielat hoog leggen: word voor je studenten en docenten net zo relevant als Google.

Vier gezichtspunten voor purpose gedreven organisaties

Vier gezichtspunten voor purpose gedreven organisaties

Giarte onderscheid vier gezichtspunten voor purpose gedreven organisaties: Werknemers, Klanten, Organisatie en Kapitaal.

Driehoeksverhouding tussen HR en IT

In de digitale transformatie van organisaties, zorgt een ‘driehoeksverhouding’ tussen betrokkenheid, productiviteit en beleving, dat HR en IT dichter bij elkaar komen.

No Bid Shit

Dinosauriërs met een laag adaptiequotiënt (AQ) bungelen onderaan de lijst van ‘gewilde klant’.

Geen Gedoe + Zero Repeat = Service WOW!

Giarte ziet Service WOW als stabiele, betrouwbare IT-services met een glimlach. Om dit te kunnen realiseren is het raadzaam om hier twee KPI’s aan te koppelen: Geen Gedoe en Zero Repeat.

Digitaal gewauwel

Verdienmodellen veranderen: apps, big data, algoritmen en platforms genereren nieuwe economische waarde. Het punt is dat wij in ICT blijven lullen over digital als hofnarren, maar vergeten dat de CFO de koning is.

Techniek moet het doen, maar échte impact maak je met gedrag

Techniek moet het doen, maar échte impact maak je met gedrag

Brouwer is een bruggenbouwer. Aan hem als strateeg de taak om binnen Giarte twee werelden met elkaar te verbinden: die van inspireren (workshops, lezingen van directeur Marco Gianotten, advies aan IT-bedrijven) en die van meten van samenwerking (de benchmarkstudie Outsourcing Performance).

Launch Like Steve Jobs

Launch Like Steve Jobs

There are launch rules virtually any IT organization and service provider can employ to launch major user-impacting changes successfully.

New kids in town

uiteindelijk wordt de slag naar digital vormgeven door mensen gedaan en is technologie slechts een middel. Superusers vormen de ruggengraat van de digitale transformatie van ondernemingen.

Dag van Gedrag

Dag van Gedrag

Om te leren sturen op gewenst gedrag organiseert Giarte in samenwerking met dr. Marius Rietdijk de ‘Dag van Gedrag’ op 22 november 2017. Geef je nu op voor deze dag!

Comply & Lie

Comply & Lie

De wereld van informatietechnologie is van nature onzeker en latent ontwrichtend. Een klein foutje kan tot een grote verstoring leiden; een nieuwe innovatie kan een complete technologiegeneratie overbodig maken. Professionals die zich bezighouden met aanbesteden en uitbesteden van IT hebben hier nog altijd weinig oog voor.

Wie wil er nog met je spelen?

Vroeger liep je even bij een lokale beheerder langs wanneer je een probleem of vraag had. Nu krijg je na lang wachten iemand aan de telefoon in Verweggistan, als je geluk hebt. Een gebruiker ziet amper nog een it’er van vlees en bloed. IT mist het sociale netwerk en heeft weinig tot geen emotioneel krediet opgebouwd.

Relevant blijven voor elkaar is essentieel

Relevant blijven voor elkaar is essentieel

Leveren volgens het contract is inmiddels niet meer voldoende. IT-outsourcing gaat in werkelijkheid gaat over samenwerken. Hoe maak je dat tot een succes?

Een parkiet en de kracht van belonen

Een parkiet en de kracht van belonen

Het vooraf beïnvloeden van gedrag door middel van interventies is een veel gebruikte methode. Denk aan voorlichting, training, regels en handboeken. Met dat soort zaken hoop je dat mensen de juiste dingen gaan doen, maar het liefst wil je dat ze meer gaan doen dan alleen de regels volgen.

Hoe laat je je IT-serviceprovider beter presteren?

Hoe laat je je IT-serviceprovider beter presteren?

De nieuwe topman van ProRail, Pier Eringa, windt er geen doekjes om: om betere resultaten te krijgen moet de organisatie op een meer positieve manier met zijn stakeholders samenwerken. Een stevige uitdaging voor de IT-organisatie.

“Never feel comfortable” (NFC)

“Never feel comfortable” (NFC)

Iedereen kent Coolblue, de online retailer. Een snelgroeiende digitale organisatie blijft alleen in het zadel als de Tech-organisatie die groei mogelijk maakt. De Tech-organisatie van Coolblue had echter al jaren het gevoel in een rollercoaster te zitten.

Translink in beweging

Translink in beweging

Als er iets mis gaat bij Translink, staat dat al snel op de voorpagina’s. Het bedrijf ligt, net als andere spelers in het openbaar vervoer, onder een vergrootglas. Dat legt een bepaalde druk op de organisatie – want ook bij Translink werken gewoon mensen van vlees en bloed.

Outsourcing Performance Day 2017

Outsourcing Performance Day 2017

Op donderdagmiddag 29 juni vond Outsourcing Performance Day 2017 plaats in het Spant! te Bussum. Het jaarlijkse event van Giarte waar op eigenzinnige wijze een blik op de markt van IT-outsourcing werd geworpen.

Effectief sturen van samenwerkingsrelaties

Effectief sturen van samenwerkingsrelaties

In IT gaat het te veel over techniek en te weinig over gedrag. Het op een positieve wijze versterken van gewenst gedrag is nodig bij de grote uitdagingen waar organisaties voor staan bij de samenwerking met IT.

Positieve energie in de relatie met je IT-partner

CASE DELTA - Het cliché van outsourcing: uitbesteders gaan voor de laagste prijs en gooien hun problemen over de schutting, serviceproviders knijpen hun klanten uit en weigeren verbeteringen door te voeren als die ten koste gaan van de eigen omzet. Het kan ook anders.

Groene KPI’s kunnen niet zonder groen gevoel

CASE MINISTERIE VAN V&J - In dit digitale tijdperk vol nieuwe bedreigingen vanuit cyberspace is het leveren van IT-diensten aan het ministerie van Veiligheid en Justitie misschien wel de meest risicovolle klus die je kunt bedenken.

Innovator’s Dilemma 2.0

Innovator’s Dilemma 2.0

Twintig jaar na het verschijnen van The Innovator’s Dilemma, is Christensens wet ook van toepassing op bedrijven die zichzelf tot voor kort niet als technologiebedrijf beschouwden. Digitalisering van verdienmodellen is de opmaat naar het Innovators Dilemma 2.0.

Hoe financier je digitale innovatie? Twee nieuwe stijlen

De financiering van zowel IT-transformatie als IT-innovatie vraagt om andere methoden van budgettering.

Het slimme ziekenhuis

CASE SLINGELAND ZIEKENHUIS - Neem een perifeer ziekenhuis in een vergrijzende krimpregio en zet daar stijgende kostendruk tegenover. Zie hier in een notendop de uitdaging van het Slingeland Ziekenhuis.

Design Thinking en het nieuwe probleemoplossen

Design Thinking en het nieuwe probleemoplossen

Om dubbelzinnige problemen en onverwachte oplossingen te verkennen en uit te werken, biedt design thinking een oplossing. Dit artikel gaat over de toepassing en bruikbaarheid van dit nieuwe denken en doen.

Greep op je budget met een app

Greep op je budget met een app

CASE CLOCKWORK EN GEMEENTE AMSTERDAM - Kan je met een app iemands gedrag beïnvloeden? En kan je met een simpele app de functionaliteit van een bank-app voorbijstreven? Ja, mits je je volledig verdiept in de eindgebruiker.

De beste chauffeur rijdt veilig, zuinig en duurzaam

CASE SMART DRIVERS - Met een groeiend goederenvervoer over de weg is ook de druk om de uitstoot te beperken verder toegenomen. Zijn programma’s op het gebied van groen, zuinig en slim rijden effectief? Ja, mits je begint bij de gebruiker en de juiste vragen stelt. 

Trump’s impact op de Nederlandse IT-markt

De retoriek van ‘America First’ is nu realiteit met Trump in het Witte Huis. Zijn beleid gaat ook een schaduw werpen op de wereld van global IT sourcing.

Grijsdenken

Grijsdenken

Cultuurwetenschapper Maya Indira Ganesh stelde op het hackers-event Chaos Communication Conference dat morele keuzes moeten worden geprogrammeerd. Los van juridische kwesties stelt ze vast dat computers daarom moeten leren ‘grijsdenken’: weg dus van de zwart-wit redenatie.

Pre-mortem strategie

Eén manier om digitale projecten onder constructie te ‘ontmaskeren’ is het gebruik van de interne voorspellingsmarkt. Hierbij kunnen medewerkers anoniem kleine weddenschappen sluiten op diverse voorspellingen.

Bedrijven moeten juist nu digitaal fit zijn

Bedrijven moeten juist nu digitaal fit zijn

Gianotten adviseert bedrijven en organisaties die uitbesteden zich niet blind te staren op de prijs. ‘Het gaat er niet om of iets goedkoper kan, het gaat erom dat je bedrijf op de langere termijn digitaal fit is. Mens en technologie moeten up-to-date zijn, met de blik gericht op de toekomst.

Customer Journeys: het nieuwe normaal

De customer journey is een methode voor het visualiseren van de klantbeleving in business-to-consumer. ING, KLM, KPN, CoolBlue en vele anderen in B2C denken en doen in klantreizen.

Een denkraam voor sourcing en samenwerking bij innovatie

Een denkraam voor sourcing en samenwerking bij innovatie

Wanneer verandert een bedrijf van een organisatie met een IT-afdeling in een techbedrijf? IT-afdelingen zijn zich gaan specialiseren, er zijn silo’s ontstaan, er zijn verschillende werkwijzen ontstaan. Wat is er nog over is van de gemene deler van IT?

Digitale innovatie? Denk als een Chief Destruction Officer!

Digitale innovatie? Denk als een Chief Destruction Officer!

Independer.nl is geen start-up meer, maar een grown-up. Als je niet meedogenloos blijft innoveren word je vanzelf prooi in plaats van jager. Independer hanteert het innovatiemodel van McKinsey.

Een nieuw vendor ecosysteem nodigt uit tot samenwerking

Een nieuw vendor ecosysteem nodigt uit tot samenwerking

Outsourcing met meerdere partners, dat vereist – zo denken we meestal – een fikse regieorganisatie. FrieslandCampina besloot het aantal KPI’s voor de IT-organisatie terug te dringen en in te zetten op meer samenwerking tussen de verschillende leveranciers.

Scrum, sprints en safari’s: het succes van politie.nl

Scrum, sprints en safari’s: het succes van politie.nl

PRESENTATIE RON DE MILDE - Op ICT en de politie lijkt wel een vloek te rusten als je de media mag geloven. En dan is er plotseling een project dat bewijst dat het toch succesvol kan: Politie.nl, verkozen tot ‘Website van het Jaar 2015’. Wat was de aanpak?

Hoe een ZBO digitaal gaat: RDW

Hoe een ZBO digitaal gaat: RDW

PRESENTATIE HANS OORTWIJN - Voertuigen veranderen van mechanische machines in computers op wielen. Dat heeft gevolgen voor de RDW, dat van een onderneming met een IT-afdeling verandert in een technologiebedrijf.

Speeddaten in outsourcing: de tien geboden

Speeddaten in outsourcing: de tien geboden

PRESENTATIE JAN MUCHEZ - Muchez heeft als interim Global CIO vorm gegeven aan een nieuwe aanpak van vendorselectie. De aanpak lijkt op speeddaten: je hebt er uiteindelijk maar één nodig.

IT loves Risk Management

IT loves Risk Management

PRESENTATIE KARIN VAN BAARDWIJK - Veel IT’ers hebben moeite met het risicomanagement, maar omgekeerd zijn er ook de nodige vooroordelen. De start van Karin van Baardwijk als CIO was het begin van een doorbraak in die wat moeizame relatie.

Van heilige koe naar Mobility-as-a-Service

Van heilige koe naar Mobility-as-a-Service

PRESENTATIE JEROEN KRUISWEG - Alle mobiliteitstrends ten spijt is de leasebranche nog steeds digibeet en wars van customer journeys. Tot nu toe, want ALD Automotive gooit het roer om. ‘Vrijheid in mobiliteit’ is het nieuwe adagium.

Outsourcing Performance Day 2016

Outsourcing Performance Day 2016

Op 11 oktober vond Outsourcing Performance Day 2016 plaats in het Spant! te Bussum. Het jaarlijkse event van Giarte waar op eigenzinnige wijze een blik op de markt van IT-outsourcing werd geworpen. Klik hier voor een foto-impressie van de dag.

Het nieuwe selecteren

Het nieuwe selecteren

De huidige aanpak van selectie van leveranciers voor uitbesteding van IT past niet meer bij de dynamiek van de markt. Dit artikel biedt handvatten voor een nieuwe, effectievere aanpak van providerselectie en een focus op het ‘waarom’.

Laat stakeholders de beste partner kiezen

Laat stakeholders de beste partner kiezen

CASE ROBECO - Een serviceprovider selecteren op de ouderwetse manier is tijdrovend en een 'race to the bottom'. Robeco heeft de selectie vereenvoudigd met als doel sneller de juiste partij met de meest waardevolle oplossing kiezen.

Selectie met zevenmijlslaarzen

Selectie met zevenmijlslaarzen

In dit artikel beschrijven we de visie van Jan Muchez (interim CIO Randstad) op providerselectie; een alternatieve en meer op dialoog gebaseerde aanpak, die kan worden beschouwd als een soort datingproces in 7 stappen.

De technologie-valkuil

De technologie-valkuil

Als je doet wat je deed, krijg je wat je had – er is geen enkele uitspraak die zo duidelijk maakt dat vooruitgang vooral te maken heeft met gedrag. Toch wordt innovatie nog primair geassocieerd met technologie – en dus vaak met IT. Dat beeld is aan het kenteren.

Innovatie aan de rand

CASE AEGON EN HCL CXSTUDIO - De IT-organisatie van Aegon schaakt op drie borden tegelijk. Naast gewone dienstverlening aan de business en IT-rationalisatie zet Aegon sterk in op de digitale transformatie. Om de ontwikkelsnelheid te verhogen koos Aegon voor een partnership met HCL.

Samen succesvol innoveren

INTERVIEW AIMFORTHEMOON - Versnellen en meer doen met minder? De oplossing is ‘innoveren aan de rand’ en dat kan op meerdere manieren: zelf een nieuw bedrijf opzetten buiten je eigen organisatie; een innovatief bedrijf overnemen of gaan samenwerken met (of investeren in) een start-up.

Geen PowerPoints, maar prototypes!

INTERVIEW IBM - Er zijn corporates die kiezen voor innovatie aan de rand. IBM, een van de oudste IT-bedrijven ter wereld, draait het om en laat zich juist omringen door start-ups. Over hoe groot en klein (en oud en nieuw) van elkaar kunnen leren en elkaar verder kunnen helpen.

Innoveren is ook…samenwerken opnieuw uitvinden

Innoveren is ook…samenwerken opnieuw uitvinden

CASE PRORAIL - Door een rigoureuze reset van de samenwerking met serviceproviders heeft ProRail afgerekend met een aantal oude gewoonten – aan beide kanten van de tafel. Mini-competities en agile werken zijn de nieuwe succesfactoren.

Applicatieontwikkeling op zijn kop: klein is het nieuwe groot

Applicatieontwikkeling op zijn kop: klein is het nieuwe groot

Het maakt niet uit wie je tegenwoordig over applicatieontwikkeling spreekt: het draait allemaal om snelheid. Die snelheid is natuurlijk relatief. We willen altijd sneller dan de ander.

De achilleshiel van IT

De achilleshiel van IT

Volgens Gianotten bepaalt de prijs in e-commerce allang niet meer alleen een aankoopbeslissing. Belangrijker zijn zaken als gebruiksgemak van de webshop, een goede informatievoorziening, levertijd en retourvoorwaarden. De toegenomen dominantie van de consument bepaalt meer en meer de economische wetten.

Duitsers met gevoel

Functionaliteit en features stonden lange tijd op de eerste plaats in zakelijke IT, niet de mensen die ermee moeten werken. De customer journey biedt houvast om de beleving van IT te verbeteren.

Debunking cloud

Debunking cloud

De cloud is een veelkoppig monster dat ons vaker op het verkeerde been zet dan in het zadel helpt. Alles dat vroeger gewoon een naam had, wordt ineens gereduceerd tot één enkel woord. Begrijpelijk dat dit verwarring oproept – of zelfs ‘fear of missing out’.

Cloud is meer dan technologie

Cloud is meer dan technologie

Cloud-IT is een vorm van (out)sourcing. Waar de leveranciers vooral inzetten op ontzorging (snel, gemakkelijk, voordelig), moeten inkopers en afnemers vooral letten op wat ze precies kopen.

Cloud-IT is ook outsourcing

Cloud-IT is ook outsourcing

Cloud-IT wordt door derden geleverd, net als bij klassieke outsourcing. Cloud-IT laat de markt voor outsourcing echter op z’n grondvesten schudden. Zekerheden zoals hoge contractwaarden, langlopende contracten en de verplaatsing van werknemers verdwijnen.

Marktonderzoek Cloud Sourcing

Marktonderzoek Cloud Sourcing

Met Cloud Sourcing 2016 wil Giarte helderheid scheppen in de markt voor cloud-IT. In het marktonderzoek zijn IT-beslissers gevraagd naar hun motieven voor, verwachtingen van en ervaringen met het gebruik van cloud-IT.

Meisjes van 13

Ze is generatie Z: de eerste generatie geboren ‘digital natives’. Met de voorgaande generatie Y – alias de millennials – vormen ze vanaf 2022 de meerderheid van de werknemerspopulatie in de BV Nederland.

Snelle groeiers in de Hollandse polder

Snelle groeiers in de Hollandse polder

In Nederland groeit het aantal partijen dat managed services levert gestaag: in onze jaarlijkse klanttevredenheidsbenchmark Outsourcing Performance ontvangen dit jaar ruim 40 aanbieders een rating.

Solving Conflicts in IT Outsourcing

With growing distrust in an outsourcing relations customers instinctively call for more and tighter controls. What would happen when you resist that urge and let down your guard by proposing less controls?

De toekomst van Service Management

Traditionele IT-banen lossen 'op' in de cloud, maar tegelijkertijd komen er nieuwe banen bij als DevOps coach, data scientist en cyber security analist. Wat gaan de banentrends tot gevolg hebben voor service management?

Knippen levert plakproblemen op

De afgelopen jaren hebben uitbesteders massaal bestaande kavels steeds verder en verder opgeknipt om zo meer ‘controle’ te krijgen op het geteisem. Maar meer controle leidt niet tot een verbetering van de vertrouwensrelatie.

Kan de IT-organisatie nog wel mee?

Een succesfactor voor digitale transformatie is niet alleen dat business en IT dezelfde taal spreken en dezelfde doelen voor ogen hebben, maar ook nieuwe co-competenties aanleren.

Bank kijkt naar luchtvaart om incidenten te verminderen

Bank kijkt naar luchtvaart om incidenten te verminderen

INTERVIEW RABOBANK - IT-incidenten voorkomen: kies je voor kwaliteitssystemen en procedures of is een leer- en verbetercultuur vooral gebaat bij professionals die goed nadenken en bij openheid?

Data Deep Dive

Data Deep Dive

In de dertiende editie van Outsourcing Performance hebben 583 deelnemers vanuit 512 klantorganisaties feedback gegeven over 957 unieke uitbestedingsrelaties

Cloud: een wolk met scherpe randjes

Cloud: een wolk met scherpe randjes

PRESENTATIE BART VELDHUIS - De cloud wint aan populariteit. Hoe kom je in de cloud en, nog belangrijker, hoe kom je er weer uit? Als je je vooraf goed verdiept in de standaardvoorwaarden van cloud providers, kan je nare verrassingen voorkomen.

Privacy staat meer onder druk dan we denken

Privacy staat meer onder druk dan we denken

PRESENTATIE KPN - Overheden en hun inlichtingendiensten proberen zo veel mogelijk grip te houden op de datacommunicatie tussen burgers. Wanneer burgers zelf in control willen blijven, is encryptie een goede oplossing. Ook op dit vlak proberen overheden een voet tussen de deur te krijgen.

De toekomst van IT: Intelligence amplification

De toekomst van IT: Intelligence amplification

PRESENTATIE NICKY HEKSTER - Watson is het paradepaardje van IBM. Watson wordt steeds slimmer (Watson verslaat artsen bij het diagnosticeren van aandoeningen en ChefWatson komt met nieuwe recepten voor topkoks) maar is nog geen mens.

CFO en CIO moeten een disruptief duo vormen

CFO en CIO moeten een disruptief duo vormen

PRESENTATIE ENECO - Alle energiebedrijven moeten zichzelf opnieuw uitvinden. Disruptie is ook bij Eneco het thema. Voor de RvB’s van energiebedrijven is het inzetten op radicale innovatie extra lastig: gaan we er ook geld mee verdienen? Op deze ontdekkingstocht komen de CIO en de CFO elkaar uiteraard tegen. Finance en IT moeten de handen ineenslaan en hun kloksnelheid verhogen.

Samenwerken: geen argumenten, maar duidelijke intenties

Samenwerken: geen argumenten, maar duidelijke intenties

PRESENTATIE FRANS VAN DER REEP - Waarom lukt samenwerken soms wel, en vaak niet? ‘Samenwerken’ is een abstract begrip; uit onderzoek blijkt dat mensen over het algemeen niet geneigd zijn met actie te reageren op abstracte zaken. Een bijzonder experiment met een piano laat zien wat de succesfactoren voor een vruchtbare samenwerking zijn.

Bedrijf splitsen: de kans om het IT-landschap op te schonen

Bedrijf splitsen: de kans om het IT-landschap op te schonen

PRESENTATIE PHILIPS - Als splitsing van Philips is afgerond, bestaat er een medisch bedrijf en een bedrijf dat gericht is op verlichting. Het opknippen raakt ook de IT van Philips en valt samen met een transformatie die van beide bedrijven een ‘digital company’ moet maken.

Contextrijke KPI’s

Contextrijke KPI’s

Met de toenemende afhankelijkheid van IT zouden we performance indicatoren moeten gaan herinrichten met een vergelijkbare maat als voertuigverliesuren (VVU): ‘businessverliesuren’.

Outsourcing Performance Day 2015

Outsourcing Performance Day 2015

Op 6 oktober 2015 vond Outsourcing Performance Day 2015 plaats, het eigenzinnige event van Giarte. Voor wie het gemist heeft: van iedere presentatie bieden we hier de komende tijd een bondige samenvatting.

Outsourcing is dood, leve outsourcing

Outsourcing is dood, leve outsourcing

Het zoeken naar een nieuwe balans in sourcing van IT wordt ingegeven door twee veranderingen: het toenemende belang van IT voor het verbeteren van de concurrentiepositie en de verdergaande automatisering van ontwikkeling en beheer van IT-systemen.

Hoe verder met outsourcing?

Hoe verder met outsourcing?

Snelheid telt, maar we hollen te snel achter nieuwe trends aan zoals cloud computing en DevOps en staan te weinig stil bij het repareren van weeffouten in uitbesteding. We staan voor verschillende uitdagingen om de kracht van outsourcing te verbeteren.

Versnelling van de IT-organisatie

Versnelling van de IT-organisatie

Een beetje bedrijf is van IT aan elkaar ‘geplakt’; zowat alle bedrijfsprocessen en data zijn verankerd in een woud van systemen. Na decennia accumulatie is het geheel samen te vatten in twee woorden: complex en log. Organisaties die verzuimen te innoveren en te investeren in digitalisering, lopen het risico links en rechts ingehaald te worden door start-ups.

Van technologie naar innovatienetwerk

Van technologie naar innovatienetwerk

CASE INNOVATIELAB iFONTYS - Onderwijs is het vertrekpunt voor iedere nieuwe arbeidsmarktgeneratie. De internetrevolutie beïnvloedt meer dan welke revolutie ook ons werk, ons leven, ons denken: alles wat we doen. Fontys Hogescholen heeft daarvoor een succesvol innovatienetwerk opgetuigd.

Kweekvijver voor innovatie

Kweekvijver voor innovatie

CASE VITENS INNOVATION PLAYGROUND - Hoe kan je als bedrijf een kweekvijver voor innovatie-experimenten opzetten zonder vast te lopen in vastgesteld beleid, vastgelegde principes en de ballast van een positieve business case? Om het waterleidingnet slimmer, beter en efficiënter te maken heeft waterbedrijf Vitens in 2012 de Vitens Innovation Playground (VIP) opgezet.

SLA 2.0: meer motiverend, minder belerend

SLA 2.0: meer motiverend, minder belerend

Service Level Agreements (SLA’s) in outsourcing zijn in de regel vuistdik en staan stijf van de strafbepalingen. Na anderhalf decennium ervaring met SLA’s in uitbesteding kunnen we de balans opmaken: boetes dragen zelden bij aan gewenst gedrag. Een andere aanpak van de SLA is noodzakelijk.

Het kleurkarakter van een SLA

Het kleurkarakter van een SLA

Een effectief team bestaat uit meerdere kleuren ofwel mensen met complementaire persoonlijkheidskenmerken. Het samenspel van verschillende kleuren kan je zien als een energieveld. Een SLA, als onderdeel van een samenwerkingsverband, heeft ook kenmerken die zijn te beschrijven in kleuren.

Met de business op IT-safari

Met de business op IT-safari

CASE KLM - Vandaag de dag geldt echter voor iedere organisatie: als je online niet aanwezig bent, verlies je markt. Het belang van online business zal alleen maar verder toenemen. Voor het succes daarvan is vlekkeloos werkende IT een absolute voorwaarde, denk aan minimale latency van websites in alle werelddelen en het kunnen opvangen van piekbelasting bij campagnes.

Geen carrots & sticks

Geen carrots & sticks

CASE FAMED - Contracten, Service Level Agreements, carrots & sticks ofwel boetes & bonussen: zijn ze bepalend voor een vruchtbare samenwerking in IT-outsourcing of hangt het succes toch ergens anders van af?

Het geheim van een goede relatie

Het geheim van een goede relatie

Geen organisatie is hetzelfde en dat zorgt er voor dat iedere outsourcings-relatie uniek is. In tegenstelling tot wat contracten en SLA’s suggereren, is bij outsourcing zelden tot nooit sprake van een steady-state. In de praktijk is een constante afstemming tussen vraag en aanbod noodzaak. Outsourcing lijkt daarmee eerder een sociale wetenschap dan een exacte wetenschap.

First, fly the airplane – wat de bank kan leren van de luchtvaart

INTERVIEW RABOBANK - De combinatie van vergaande compliance, hoge beschikbaarheid en disruptieve innovatie is een snelkookpan. Hoe ga je in de IT van financiële dienstverlening om met fouten en verstoringen? Rabobank werkt toe naar een cultuur waarin fouten en verstoringen de basis moeten worden voor verbetering.

Goede samenwerking kan je organiseren

Goede samenwerking kan je organiseren

CASE SLUISKILTUNNEL - Het bouwen van tunnels verloopt in veel gevallen net als een IT-project: tijd en budget worden overschreden en na oplevering is er altijd gedoe. De Sluiskiltunnel onder het kanaal Gent-Terneuzen is in mei 2015 ruim vijf weken eerder en binnen budget (300 miljoen euro) opgeleverd. Dit project bevat veel belangrijke lessen voor grootschalige IT-projecten.

Acht is de nieuwe zes in gebruikerstevredenheid

Acht is de nieuwe zes in gebruikerstevredenheid

De nieuwe generatie IT-eindgebruikers: kritisch, zelfredzaam en inventief als het gaat om het gebruik van nieuwe gadgets en mobiele applicaties. Ze pikken het niet dat alles voor hen wordt besloten en van bovenaf wordt opgelegd. Het is het voorland voor de IT-organisatie: ‘lastige’ klanten. Daar kun je beter nu al mee leren omgaan. Dat betekent onder meer: sturen op gebruikerstevredenheid.

Global IT, maar met user intimacy

CASE HEINEKEN - De Operating Companies van HEINEKEN moeten mee in de consolidatie van corporate IT – maar niet ten koste van alles, want de IT-eindgebruiker mag geen last ondervinden van een centraal dictaat. Ron Broeren, Director Global CIO Office, legt uit hoe de bierproducent zoekt naar de ideale balans tussen centraal/decentraal, vrijheid en beleid, support en control.

Kiezen in de Cloud

Kiezen in de Cloud

Een overstap naar cloud-tenzij wordt vaak gezien als de route richting versimpeling van het IT-landschap en afrekening met zowel legacy als onnodige complexiteit. Dat klinkt aantrekkelijk maar biedt de cloud daadwerkelijk een oplossing of raakt de uitbesteder verstrikt in de wereld van elasticiteit?

Is de cloud de weg naar simplicity?

CASE DELI XL - Deli XL is zeven jaar geleden een samenwerking met KPN opgestart om 15 IT-kavels onder te brengen bij KPN: datacenters, werkplekken, telefonieplatform, LAN, WAN, helpdesk, vaste en mobiele telefonie. Martin Pluijgers, Manager IT-Support Deli XL, vertelt over zijn ervaring met cloud-sourcing.

Legacy is gewoon té goedkoop

Waarom lukt het maar niet om de overvolle rommelzolder aan verouderde businessapplicaties op te ruimen? De wereldwijde IT debt is in vijf jaar tijd verdubbeld en is volgens Gartner opgelopen tot zo'n 1.000 miljard euro. Het lijkt wel alsof CIO’s er maar geen grip op krijgen.

Businessimpact leidend maken bij ontwerp KPI’s

Met de toenemende afhankelijkheid van IT zouden we performance indicatoren moeten gaan herinrichten met een andere maat: ‘businessverliesuren’. Verloren omzet en het aantal geraakte klanten zeggen veel meer over de echte wereld dan latency en uptime.

Faal eervol

Geeks zijn economisch doorontwikkelde nerds in onze digitaal doorspekte maatschappij. Wat is de natuur van hun werk? Falen! En dat doen ze eervol: failure is a badge of honor. Wanneer je maar snel genoeg leert van fouten komt succes vanzelf.

Bijsluiter: publieke cloud kan kostenduizeligheid veroorzaken

Wanneer je voor de cloud kiest, wordt uiteindelijk alle fysieke infrastructuur virtueel. Met zo’n virtueel landschap kun je complexiteit beter managen en een hybride wereld van on premise en public cloud effectief beheren.

Het spel, de regels, het scorebord en de knikkers

Het spel, de regels, het scorebord en de knikkers

Een vraag die vaak wordt gesteld aan Giarte is ‘wat is een set goede metrics om onze uitbestedingsrelatie mee aan te sturen?’. Het enige goede antwoord is uiteraard ‘dat hangt er vanaf wat je wilt bereiken.’

Wu-Wei: de kunst van niet-doen in IT

Sommige problemen los je op door juist niet in te grijpen, bij te sturen of de boel te redden. In het Taoïsme heet dit principe van niet-doen Wu-Wei. Vraag jezelf als CIO af of je wel aan een dood paard moet trekken.

Zand in de motor van het Internet of Things

IT debt is een groot probleem; helemaal als je bedenkt dat bij ieder ziekenhuis het Internet of Things om de hoek staat. In heel veel branches gaapt een groot gat tussen hun digitale ambities en huidige staat van het IT-landschap.

De overheid als lesmateriaal: Megalomane ICT-projecten

Op grote ICT-projecten berust een vloek, zo lijkt het. Ze zijn in ieder geval meer risico dan zegen voor de carrière van een topmanager die zo’n project krijgt toebedeeld. Alle reden dus om drie keer na te denken voordat je je inlaat met ICT.

Trends en tragedies bij retransities in outsourcing

Trends en tragedies bij retransities in outsourcing

Hoe zorg je er voor dat je exit readiness op orde is, zodat de overstap naar een nieuwe service provider zo soepel mogelijk verloopt?

Hoe een relatie tijdens de exit verbetert

Hoe een relatie tijdens de exit verbetert

CASE ASTELLAS EN CAPGEMINI - Nadat farmaceutisch bedrijf Astellas had besloten om het IT-landschap internationaal te consolideren werd ook gekozen voor samenwerking met andere service providers. Astellas en latende service provider Capgemini hebben samen ingezet op een professionele exit.

De perfecte exit?

CASE BOL.COM EN SCHUBERG PHILIS - Na jaren van uitbesteden besloot bol.com de IT-infrastructuur weer in eigen beheer te nemen. Jurrie van Rooijen, IT directeur bol.com, blikt terug op de samenwerking met Schuberg Philis én de exit.

De werkplek op z’n kop

De werkplek op z’n kop

Welkom in de schizofrene wereld van zakelijke versus consumententechnologie. Deze twee werelden zijn inmiddels niet meer hard te scheiden. Hoe zorg je voor een gecontroleerde IT consumerization in de complexe wereld van corporate IT waar veiligheid voorop staat?

Goodbye SLA – eindgebruiker centraal

CASE RANDSTAD EN KPN - De wereld van werk is volop in beweging; het primaire proces van HR-dienstverleners verplaatst zich richting het internet. Begrijpelijk dus dat ook het IT-landschap van Randstad ingrijpend verandert. I-bridge, sinds 2002 de IT-dienstverlener van de Randstad Groep, besteedt de werkplek- en helpdesksupport al geruime tijd uit aan KPN.

Transformatie: van multisourcing naar ecosysteem

Transformatie: van multisourcing naar ecosysteem

Tot nu toe is bij outsourcedeals overwegend ingezet op de laagste prijs en efficiency. Een stevig contract, een uitgebreide regie-organisatie en een heel pakket aan SLA’s met bonus/malus-regelingen moeten de boel in goede banen leiden. Dit model is lang niet altijd succesvol en zeker niet duurzaam.

Effectief samenwerken vraagt om nieuwe start

INTERVIEW HENK AKKERMANS - Hoe kun je binnen organisatieketens en netwerken, waarbinnen geen van de spelers de volledige controle heeft, het gedrag van de spelers effectief coördineren? In een notendop is dat precies de uitdaging waar uitbesteders voor staan, wanneer ze zaken doen met meerdere vendors.

Een haven als ecosysteem

Een haven als ecosysteem

CASE ROTTERDAMSE HAVEN - De Rotterdamse haven is een goed voorbeeld van een actief ecosysteem: hier spelen factoren als complexiteit, concurrentie, onderlinge afhankelijkheid, kostenbesparingen en noodzakelijke innovatie. Samenwerking tussen alle ketenpartners biedt enorme mogelijkheden. Het delen van informatie is één van de vertrekpunten.

Samenwerking providers niet vanzelfsprekend, wel steeds urgenter

Door niet alles bij één dienstverlener te beleggen, kunnen IT-uitbesteders de risico’s spreiden en kiezen voor best-of-breed oplossingen. Multi-vendor sourcing werkt beter wanneer de verschillende dienstverleners met elkaar samenwerken, als ware het een ecosysteem waarin iedereen elkaar doorlopend weet te vinden en aanvult. De praktijk is echter weerbarstig.

De nachtrust van de Havenmeester

De nachtrust van de Havenmeester

CASE HAVENBEDRIJF ROTTERDAM - De Havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam is verantwoordelijk voor een veilige en efficiënte afwikkeling van de scheepvaart en wil op dit gebied koploper zijn: efficiënte afhandeling van scheepvaart draagt ook bij aan de concurrentiepositie van Rotterdam.

Gedrag sturen vanuit een collaboration board

Gedrag sturen vanuit een collaboration board

CASE AHOLD - Ahold heeft haar IT vrijwel volledig uitbesteed, waarbij voor ieder deelgebied naar de beste partner is gezocht. Het goed laten functioneren van een dergelijk complex multi-vendor model vereist extra regie en inspanning van de zijde van Ahold. Om de samenwerking tussen leveranciers te stimuleren is in 2012 een collaboration board opgericht.

Grip op software: van toxic naar strategische asset

Grip op software: van toxic naar strategische asset

Een steeds groter deel van het IT-budget gaat op aan softwarelicenties en tegelijkertijd verliezen grote organisaties het overzicht over wat ze aan licenties en versies in huis hebben. Softwareleveranciers draaien de duimschroeven steviger aan: wanneer ze non-compliance vermoeden, volgt een audit. Boetes kunnen oplopen tot tientallen miljoenen euro’s. De hoogste tijd dus om serieus werk te maken van Software Asset Management (SAM).

Weg met shitty sign-on!

Weg met shitty sign-on!

Er zijn 1001-redenen te verzinnen waarom IT alles bij het oude moet houden en de digitale slotgracht liefst nog verder moet worden uitgediept. Maar anno 2014 kan je fortificatie oude stijl niet meer verkopen aan je gebruikers. Het moet slimmer en vooral simpeler.

Let op: IT debt kost geld!

Let op: IT debt kost geld!

Langdurig achterstallig onderhoud van een bedrijfskritisch IT-landschap, in jargon IT debt genoemd, is een sluipmoordenaar. IT debt levert niet alleen een grotere kans op zware verstoringen op, maar zet ook een rem op zowel de groei als het aanpassingsvermogen van de business.

IT op het dashboard, IT onder de motorkap

INTERVIEW PRORAIL - ProRail heeft de afgelopen jaren vele tientallen miljoenen euro’s geïnvesteerd om de digitale infrastructuur op orde te krijgen. IT-beheermag daarbij niet het kind van de rekening worden. De IT-organisatie wil ook voorkomen dat zij met een teveel aan projecten overbelast raakt.

Enexis’ aanpak: de dubbelslag

INTERVIEW ENEXIS - Afsplitsen, transformeren en vernieuwen van IT, terwijl de nieuwe winkel wordt verbouwd en het business model sterk verandert. Paul Piebinga, Voormalig CIO van netwerkbeheerder Enexis, vertelt over IT-bruidsschatten, het wegwerken van IT debt en het opbouwen van nieuwe outsourcingsrelaties.

ABN AMRO’s aanpak IT debt: re-engineer IT

INTERVIEW ABN AMRO - Na een aantal jaren waarin vooral focus lag op het separeren en integreren van Fortis en ABN AMRO, is binnen ABN AMRO goed nagedacht over waar de bank met IT wil en kan staan in 2020. Daarbij geldt 2017 als belangrijke mijlpaal in lijn met de langetermijnstrategie van ABN AMRO.

Verticaal verkavelen

Verticaal verkavelen

Uitbesteden van IT? Breng niet alles onder bij één leverancier en spreid je risico’s. Dat is een wijze les na single sourcing in het vorige decennium. Bedrijven die vervolgens kozen voor multivendor outsourcing, zitten nu vaak opgezadeld met een te zware regieorganisatie.

Naar een nieuw Applicatietijdperk

Naar een nieuw Applicatietijdperk

Door de opkomst van mobiele internettechnologie heeft een ware ‘interface explosie’ plaatsgevonden: iedereen verwacht dat functionaliteit via een groot aantal kanalen te ontsluiten is. Dit alles vraagt om nieuw applicatiebeheer.

De nieuwe auto: software als USP

De nieuwe auto: software als USP

INTERVIEW TOMTOM - De markt waarin TomTom opereert, verandert. Het bedrijf maakt nu deel uit van een netwerk van partners. Goed presteren binnen dat ecosysteem betekent sneller innoveren, sneller produceren en permanent de kwaliteit verbeteren.

Early adopters van de cloud

Early adopters van de cloud

Een overstap naar cloud computing maakt alles gemakkelijker. IT komt uit de muur, je betaalt alleen wat je nodig hebt en je kunt ook nog eens toe met minder mensen. Of is de praktijk weerbarstiger en moeten we rekening houden met lastige migraties, nieuwe datavraagstukken en een complete reorganisatie van de IT-afdeling?

Financials en de cloud: geen roze wolk

Financials en de cloud: geen roze wolk

Afgelopen voorjaar organiseerde de werkgroep cloud computing van Platform Outsourcing Nederland een discussiebijeenkomst over banken en cloud computing. Aan tafel: financiële instellingen en service providers. Terugkerende thema’s: risico’s en kwetsbaarheid. De cloud maakt outsourcing niet gemakkelijker, koudwatervrees blijft.

Een tweetrapsraket voor de cloud

INTERVIEW DELA - Migreren naar de cloud? DELA – zowel uitvaartverzekeraar als uitvaartverzorger – deed het met behulp van een tweetrapsraket. Overstappen op cloud computing heeft nogal wat voeten in aarde. Voordat je kunt ‘landen’ moet het hele applicatielandschap door een ‘wasstraat’.

De full cloud strategie van PostNL

INTERVIEW POSTNL - PostNL is de fase van pionieren voorbij en heeft gekozen voor een full cloud strategie. Er is veel tijd gestoken in de besluitvorming en voorbereiding. De keuze voor de cloud is een fundamentele shift.

Big data, big business

Big data, big business

Op de agenda van CIO staan de komende jaren vijf thema’s, die in toenemende mate met elkaar verweven zullen raken: cloud computing, IT consumerization/mobile, het ‘Internet of Things’ en social/collaboration. Het vijfde thema is big data.

Hartfilmpjes in HD-kwaliteit

INTERVIEW RIJNSTATE - Ziekenhuizen en medische apparatuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De output van die apparaten wordt steeds hoogwaardiger. Ook in het ziekenhuis is de dataexplosie merkbaar. Rijnstate kiest voor de cloud, voor nieuwe architectuur en een proactieve helpdesk.

RDC en de impact van big data op IT

INTERVIEW RDC - Op papier weten de grote service providers precies hoe je voordelen kunt boeken met innovatie, cloud en big data. In de praktijk zal de business het voortouw moeten nemen. RDC, het informatiseringinstituut van en voor de mobiliteitssector, is druk bezig met het big data vraagstuk in relatie tot IT en sourcing.

I’m a Chief Experience Officer

I’m a Chief Experience Officer

Bedrijven volgen vooral trends die opkomen in de consumentenwereld. Het gevolg: eindgebruikers stellen hoge eisen aan IT en gedragen zich daarbij als consument. Veel CIO’s beseffen dat user experience een prominente rol gaat spelen binnen performance management.

ITIL meets UX

ITIL meets UX

In de zakelijke IT wint user experience (UX) aan belang. Daarom moeten methoden en best practices in IT worden afgestemd op klantbeleving. IT Infrastructure Library (ITIL) is wereldwijd de meest geaccepteerde set aan best practices voor IT Service Management. Het zou dus logisch zijn om user experience vanuit ITIL te benaderen. Maar hoe?

A fool with a tool is just a fool

Herinnert u zich nog de beloftes van ‘IT for IT’ medio vorig decennium? Na ERP en CRM voor de business waren nu IT-organisaties eindelijk zelf aan de beurt om hun eigen processen te automatiseren. Is dat een daverend succes geweest?

Innovatietempo versnellen

Het ontwikkelen van nieuwe automodellen gaat in een veel trager tempo dan de softwareontwikkeling voor dezelfde auto’s. De volgende slag in innovatie van auto’s zal niet zo zeer in de hardware, als wel in de oplossingen met toegevoegde waarde te vinden zijn. Met andere woorden: in customer experience.

Vijf vragen over IT die je als CFO zou moeten stellen

Vijf vragen over IT die je als CFO zou moeten stellen

Waar vroeger de dagelijkse operatie gewoon doorliep bij uitval van kernsystemen, valt nu binnen enkele uren een bedrijf al compleet stil. Tegenwoordig is er een duidelijk verband tussen de financiële performance van een bedrijf en de IT.

Service Management 2.0: Proactive, Predictive, Pre-emtive

Businessprocessen zijn zo afhankelijk geworden van een goed functionerende automatisering, dat een klein probleempje kan uitgroeien tot een digitale veenbrand.

Trust als vergeten KPI voor IT-projecten

Bij de meeste grote ondernemingen lopen tientallen tot honderden IT-projecten tegelijkertijd: van kleinschalig project tot megaproject. Veel van die projecten worden gedaan in opdracht van de business.

Corporate IT vraagt om een grote schoonmaak

De waarde van een centrale IT-organisatie ligt in de toekomst dan ook met name in het organiseren van expertise om de business verder te helpen met de steeds toenemende invloed van digitalisering.

Data als concurrentiewapen

Het grondig analyseren van data vormt in snel toenemende mate de basis van het tijdig en onderbouwd aanbrengen van veranderingen. Concurrentie op basis van data-analyse zal toenemen.