Jaarboek 2020

Met trots presenteren we de nieuwe naam van ons onderzoek: IT Experience Benchmark (voorheen Outsourcing Performance). Deze nieuwe naam is een gevolg van de verdere verbreding van de benchmark naar nieuwe vormen van samenwerking.

Nog voor COVID-19 zijn intrede in Nederland deed, besloten we deze editie van het jaarboek het thema ‘digitale weerbaarheid’ mee te geven. Bedrijven investeren veel in het vergroten van de eigen wendbaarheid en weerbaarheid. Tot voor kort werd die noodzaak vooral ingegeven door ‘disruptie’. Daarnaast hebben wetgeving en grote incidenten ervoor gezorgd dat ook security de afgelopen jaren hoog op de agenda’s staat.

Inmiddels weten we dat ook een analoog virus in korte tijd kan zorgen voor enorme uitdagingen: snel opschalen voor veilig thuiswerken, voorkomen dat bedrijfsprocessen vastlopen in het COVID-19-tijdperk en versneld digitaliseren.

Naast digitale weerbaarheid presenteren we artikelen over de perfecte samenwerking en over hoe je concurrentievoordeel kunt behalen door samen met je provider volgens agile-principes te werken. Door de crisis zijn deze thema’s misschien wel actueler dan ooit.

PART 1 | DIGITALE WEERBAARHEID

De digitale transformatie dicteert dat organisaties hun wendbaarheid moeten vergroten. Investeren in je aanpassingsvermogen reduceert de kans dat je organisatie het loodje legt als gevolg van disruptie. Digitalisering maakt organisaties ook kwetsbaarder voor cybercriminelen. In dit hoofdstuk breken we een lans voor het denken over digitale weerbaarheid en voor het denken in scenario’s. Vier door de wol geverfde securityspecialisten reflecteren op de rol van de CISO en de verantwoordelijkheid van bestuurders en toezichthouders

PART 2 | SCALING AGILE

Agile werken vergroot de kans op een geslaagd eindproduct, zo blijkt uit onderzoek. Begrijpelijk dus dat steeds meer bedrijven overschakelen op de agile-methodiek. Maar wat doe je als jij wel agile werkt, maar je leverancier (nog) niet – of andersom? In dit hoofdstuk gaan we in op succesfactoren en vertellen Levi9, NetRom en WhiteVision over hun ervaringen met agile werken in de partnerships die ze aangaan met klanten of leveranciers. Bol.com legt uit hoe je agile beheersbaar houdt in een snelgroeiende organisatie.

PART 3 | WIN-WIN

Het klinkt allemaal mooi: open innovatie, gedeelde belangen en het verleggen van de focus van sturing op output naar sturing op outcomes. Om die omslag te kunnen maken, moet je afscheid durven nemen van oude, en aan de slag met nieuwe werkwijzen. Giarte zet de ingrediënten van een win-win op een rijtje. Hoe krijg je de juiste mindset, welke skills en tools heb je nodig?