Jaarboek 2019 – Connect

Leveranciersmanagement is feitelijk het besturen van een contractrelatie. Dat werkt redelijk goed, wanneer je precies weet wat je als uitbestedende klant wilt en je daarna de verantwoordelijkheid bij één partij kunt beleggen. Maar dat is steeds minder aan de orde. De voorspelbaarheid en eenduidigheid van IT nemen af. IT moet namelijk snel én stabiel zijn; buigzaam én betrouwbaar, rebels én regulerend. De klassieke manier van outsourcing past daar niet echt bij. Outsourcing komt steeds meer neer op samenwerken met meerdere gelijkwaardige partijen binnen een ecosysteem. Dat is iets anders dan het geven van orders en het sturen op SLA’s om een leverancier in het gareel te houden. Het zoeken naar de verbinding wordt belangrijk. Daarom is het thema van dit jaarboek ook Connect.

 

PART 1 | DUURZAME SAMENWERKING

De relatie tussen uitbesteder en serviceprovider kan zich op verschillende manieren ontwikkelen: positief, neutraal of negatief – of zelfs rampzalig. Vaak zijn de signalen en tekenen al in een vroeg stadium waarneembaar, maar dan moet je ze wél herkennen. Hoe doe je dat? En hoe voorkom je dat een relatie verslechtert of escaleert? In dit eerste artikel reflecteren we op verschillende scenario’s en geven we tips en adviezen.

PART 2 | DUURZAME ORGANISATIE

Bij duurzaamheid ligt het accent vaak op de milieu- en energiekant: denk aan energiezuinige datacenters of de recycling van hardware. Maar duurzaamheid omvat veel meer. Het gaat ook om duurzame inzetbaarheid van mensen en duurzame relaties in outsourcing. En om transparantie en verantwoording. Duurzaamheid raakt alle facetten van de bedrijfsvoering: mensen, middelen en processen.

PART 3 | RISK MANAGEMENT

Als er vanuit de boardroom wordt gepleit voor vergroting van de wendbaarheid en snelheid, trapt er vaak ook iemand op de rem. Want hoge snelheden zorgen ook voor meer risico’s en verkorten de tijd die overblijft om bij te sturen. Hoe houd je oog voor de balans tussen snelheid en compliance? In dit hoofdstuk geven we context en tips zodat versnelling bijdraagt aan duurzame resultaten.