Jaarboek 2018 – Purpose

Dit jaar is het thema Purpose. Het belang van ‘het voelen van waarom’ is allang geen exclusief feestje meer van filantropen. Nieuwe technologie raakt het bestaansrecht van steeds meer organisaties. Stilstaan is achteruitgang en ook outsourcing is zich aan het heruitvinden. Juist hierbij helpt het om een duidelijk doel te hebben. In dit boek vindt u concrete tips voor betere partnerships, teamwork en de relatie tussen IT en HR.

PART 1 | PURPOSE

Verdergaande digitalisering dwingt ons opnieuw naar IT-outsourcing te kijken. De nieuwe IT-organisatie is snel en wendbaar. Daarom zullen uitbestedende organisaties en serviceproviders nieuwe vormen van samenwerking moeten omarmen, maar ook zullen zij moeten nagaan in hoeverre zij als klant en dienstverlener goed bij elkaar passen. Nu outsourcing steeds meer een transformationeel karakter krijgt, worden gedeelde waarden belangrijk en dat heeft alles te maken met de waarom-vraag die voorop staat in Part 1 (Purpose).

PART 2 | PARTNERSHIP

Serviceproviders willen hun klanten zo goed mogelijk helpen bij vernieuwing en daarom het beste talent uit de markt aantrekken. Dan moet je niet gespecialiseerd zijn in het oppoetsen van antiek. Ook klantorganisaties zullen zich anders gedragen. Zielloze contracten zullen plaatsmaken voor samenwerkingen waar het stimuleren van gewenst gedrag en gemeenschappelijke waarden voorop staan. De zoektocht naar de perfecte partner staat centraal in Part 2 (Partnership). Aan de hand van twee cases laten wij zien dat het opbouwen van een relatie veel meer is dan het opbouwen van een regieorganisatie.

PART 3 | TEAMWORK

De digitale transformatie mag dan bol staan van de technologie, zonder mensen verandert er helemaal niets. De digitale transformatie vraagt om andere competenties, maar ook om andere KPI’s en aangepast leiderschap. In Part 3 (Teamwork) gaan wij in op de organisatie van samenwerken, met speciale aandacht voor afleren, schapen en katten.

PART 4 | HR

Digitalisering van organisaties heeft grote invloed op productiviteit, betrokkenheid en aansturing van teams. Wat heb je aan nieuwe IT-voorzieningen wanneer er onvoldoende gebruik van wordt gemaakt? En hoe kom je aan de juiste ‘digitale’ workforce? In Part 4 (HR Legacy) pleiten wij vanuit Giarte voor intensivering van de samenwerking tussen HR en IT – en wij geven de belangrijkste gespreksonderwerpen alvast aan u mee.