Jaarboek 2017 – Breakthrough

Welk woord hoort in het volgende rijtje niet thuis; outperforming; outsmarting; outclassing; outsourcing? Tien tegen één dat u kiest voor de optie ‘outsourcing’.

Waarom verwacht ik dat? In het vorige decennium was het belangrijk om IT te bedwingen. Grip en kostenverlaging waren belangrijke drijfveren voor uitbesteding; voor het topmanagement was IT geen core business. Dat beeld is gaan kantelen. De verwachting van veel CIO’s is dat in de digitalisering van de business het nieuwe verdienmodel ligt. Wat doe je dan met outsourcing, jarenlang het synoniem voor ‘de boel stabiel houden’?

Snel is het nieuwe stabiel en wendbaar de nieuwe efficiency. Die verandering bereik je niet zomaar. Een grote sprong voorwaarts is voor de meeste bedrijven een onmogelijke opdracht. Dus komt het aan op veranderen in kleine stappen; soms met kleine, maar evengoed met grote impact. Meer dan ooit is slagkracht een succesfactor. De media staan bol van de berichten over nieuwe aanpakken om de innovatie op gang te krijgen en te versnellen; en over corporates die met eigen venture funds de samenwerking met start-ups aangaan.

De voorgaande editie van deze studie, die door sommigen ‘het gele gevaar’ wordt genoemd en waar anderen verheugd aan refereren met ‘we staan in het gele boek!’ was geheel gewijd aan het thema Simplicity. Om echt een volgende stap te kunnen zetten, zo was onze overtuiging, moeten organisaties hun IT, hun werkmethoden en hun samenwerkingsverbanden ingrijpend op de schop nemen. Dit jaar is Breakthrough ons leitmotiv. Versimpelen blijft nodig, maar de druk is ondertussen zo opgelopen dat CIO’s en providers zichtbaar in actie zijn gekomen. Opvallend is dat ze daarbij steeds vaker, zij het voorzichtig, ook aan de menselijke kant van vernieuwing snuffelen. Ze zetten nieuwe samenwerkingsverbanden op, vinden zichzelf opnieuw uit, kiezen voor pilots, hackathons en joint ventures en organiseren outsourcing op een nieuwe manier. Ja, de CIO krijgt het nog drukker dan vorig jaar, maar er is zichtbaar meer aandacht voor de organisatiekant van IT en innovatie. Het goede nieuws is dat de CIO nu vaker de aandacht heeft van de rest van de boardroom.

In deze editie gaan we in op drie gebieden waar we wezenlijke verandering zien. Ten eerste het nieuwe selecteren. Echte liefde begint bij empathie, niet met een discussie over definities, contracten en geld. Bij traditionele providerselectie is die volgorde vaak omgekeerd.

Ten tweede de sociale kant van innovatie, wat Giarte betreft een belangrijk thema, waarbij we aandacht besteden aan nieuwe vormen van samenwerken tussen business en IT. Tot slot de opkomst van cloudplatformen – iets waar veel grote IT-dienstverleners mee aan de slag zijn. Die platformen zorgen voor een geheel nieuw IT-landschap.

PART 1 | SELECTIE

Selectie van leveranciers voor uitbesteding van IT is een uitputtende afvalrace: een protocollair circus waarbij het proces belangrijker lijkt geworden dan het doel. Klassieke selectie is tijdrovend en geldverslindend, niet gericht op vernieuwing en helpt de samenwerking om zeep. Deze aanpak past niet meer bij de dynamiek van de markt: kortere contractperiodes, constante prijsdruk en een moordtempo aan innovaties. Dit hoofdstuk biedt handvatten voor een nieuwe, effectievere aanpak van providerselectie en een focus op het ‘waarom’. Het nieuwe selecteren gaat uit van meer ruimte voor een grondige voorbereiding, het werken met pilots en hackathons. We zoomen in op de praktijk met Randstad en Robeco.

PART 2 | INNOVATIE

Als je doet wat je deed, krijg je wat je had – er is geen enkele uitspraak die zo duidelijk maakt dat vooruitgang vooral te maken heeft met gedrag. Toch wordt innovatie nog primair geassocieerd met technologie – en dus vaak met IT. In dit hoofdstuk laten we zien hoe technologische innovatie samenhangt met sociale innovatie: vernieuwing in de wijze waarop bedrijven hun (werk)processen organiseren. Ondernemingen – inclusief hun CIO’s – zullen hun organisatie moeten aanpassen aan de nieuwe tijd, maar dat geldt ook voor de serviceproviders. We laten zien hoe ProRail de sourcingstrategie op z’n kop zette, hoe Aimforthemoon de samenwerking opzoekt tussen corporates en start-ups, hoe een provider zoals IBM zichzelf opnieuw uitvindt en hoe Aegon kiest voor innovatie aan de rand.

PART 3 | APPLICATIEONTWIKKELING

Ontwikkelaars zijn een slag apart: lastig te doorgronden, een gevalletje haat of liefde, en er is eigenlijk niet mee te communiceren. Je voelt je als een Engelsman op een vlot met een Fransman. Aan deze roestige relatie komt nu een einde, want de nieuwe ontwikkelaar zit niet meer in de kelder, maar tegenover je. In dit hoofdstuk aandacht voor het nieuwe ondermaanse rondom applicatieontwikkeling, waar versnelling het nieuwe paradigma is. De opkomst van cloudplatformen, microservices en functions hebben grote gevolgen: voor de HR-kant van de IT-organisatie, voor IT als ecosysteem van afhankelijkheden, voor de productiviteit en voor de contractuele kant van de samenwerking met providers.