Jaarboek 2017/2018 – Relevance

Zonder de bestuiving van bijen zouden alle aardbewoners – ook mensen zoals u en ik – ruim een derde van hun voedsel moeten missen. Bijen zorgen bovendien voor variatie in vruchten en zaden, die weer een voedselbron vormen voor andere dieren in het ecosysteem. Kortom, zonder het zoemende bijenvolk valt een groot deel van het ecosysteem uit elkaar; iets waar wetenschappers zich ernstig zorgen om maken, omdat sinds een aantal jaren het aantal bijenvolken in Europese landen snel daalt. In Nederland is de bijensterfte het grootst. Naast natuurlijke vijanden zoals de varroa-mijt (een parasiet) hebben ze steeds meer last van pesticiden.

Ook IT wordt een steeds belangrijker deel van ons ecosysteem: het wordt geleidelijk de basis voor het bestaansrecht van een organisatie. In bedrijven heeft IT impact op de bedrijfsvoering, op gebruikers, de business, de klanten en de klant van de klant. En daarmee op onze economie. In onze maatschappij en in ons dagelijks leven is IT zelfs al iets vanzelfsprekends geworden. Maar ‘vanzelfsprekend’ betekent niet dat het minder belangrijk wordt.

Bijen leven samen in een volk; in het bijennest bestaat een duidelijke taakverdeling. De koningin, de darren en de werksters werken met elkaar samen, de één kan niet zonder de ander. Dat zou in het geval van IT en outsourcing niet anders moeten zijn. De verschillende partijen hebben elkaar nodig, maar moeten elkaar ook de ruimte kunnen geven om te functioneren. Bijen hebben daar een efficiënte oplossing voor gevonden. De zeshoekige cellen van honingraten sluiten nauw op elkaar aan, bieden net voldoende ruimte om de bijen vrij te laten bewegen en vormen een stevig bouwwerk. Wie ernaar kijkt, beseft niet direct dat dit bouwwerk onderdak biedt aan dieren die verantwoordelijk zijn voor het voortbestaan van tachtig procent van alle planten op aarde.

Voor het eerst verschijnt het boek eerder in het jaar. Dat geeft ons de ruimte om in de rest van het jaar nog relevanter te zijn voor onze sector. Voor het boek van dit jaar hebben we gekozen voor het thema relevantie. Zowel bijen als IT houden onze ecosystemen in stand en zijn dus relevanter dan ooit. In deze snel veranderende wereld is relevantie ook een existentiële vraag voor IT-dienstverleners. Waar ze voorheen vooral hardware en handjes leverden, stellen ze nu dat ze beschikken over domeinkennis, dat ze streven naar customer centricity en dat ze bedrijven willen helpen bij de digitale transformatie.

Aan klantorganisaties vervolgens de uitdaging om te ontdekken hoe serviceproviders gaan bijdragen aan de vragen ‘hoe blijft de organisatie relevant in snel veranderende tijden?’ en ‘hoe blijf je relevant voor je medewerker, je klant, je partners?’.

Om deze vragen te beantwoorden hebben we drie onderwerpen onderzocht, uitgediept en zo helder mogelijk opgeschreven. Naast deze hoofdstukken draait het in het jaarboek om de resultaten van het jaarlijkse benchmarkonderzoek. In deze editie worden wederom records gebroken: het aantal deelnemende serviceproviders is dit jaar uitgekomen op 38, het aantal respondenten is weer toegenomen, en ook de 100% Outsourcing Recommendation Score wordt dit jaar door meer partijen behaald. We hopen dat deze editie van ons boek u kan inspireren tot nieuwe vormen van vernieuwen en samenwerken.

PART 1 | SAMENWERKEN

Een goed samenwerkingsverband staat en valt met vertrouwen en gedeelde doelstellingen: welke kant gaan we samen op en wat willen we bereiken? Daarna komt het aan op de executie: daar gaan ideeën over in gedrag. Het is gedrag wat het succes van samenwerken bepaalt, niet een contract of SLA . Hoe kan je aansturen op gewenst gedrag? In dit artikel komen wetenschap, praktijk en visie bij elkaar en geven we inzicht en tips. In twee cases komen Delta en het Ministerie van Veiligheid en Justitie langs. Deze twee uitbestedende organisaties hebben afscheid genomen van één specifiek sturingsmechanisme.

PART 2 | INNOVATIE 2.0

Relevant blijven is (ook) innoveren. Wanneer moet ik mijn oude hardloopschoenen wegdoen en vervangen? Wacht ik met het doen van investeringen totdat ze technisch en economisch zijn afgeschreven? Het innovators dilemma kom je tegen als je moet kiezen voor investeren in nieuwe technologie die je positie versterkt en je kansen vergroot, of voor het respecteren van gedane investeringen, die ervoor zorgen dat je niet verder komt dan incrementeel innoveren. In het hoofdartikel introduceren we het concept ‘disruptief afschrijven’. In de case laat het Slingeland Ziekenhuis zien hoe afwegingen rondom IT-investeringen worden gemaakt bij technologische zorginnovatie.

PART 3 | DESIGN THINKING

Omdenken, out of the box denken, anders denken. Design thinking kan helpen om tot een betere oplossing te komen voor een probleem. Of misschien is er wel helemaal geen probleem. In IT wordt veel waarde gehecht aan handelen. We analyseren ook veel: alles is gericht op een snelle oplossing. Als er acute nood is, is dat de beste benadering. Maar bij innovatievraagstukken of verbeterprojecten is die haast niet nodig. In dat geval zorgt divergerend denken niet alleen voor draagvlak, maar ook voor een oplossing die beter aansluit bij de root cause. In de cases aandacht voor het ontwikkelproces van twee innovatieve apps met elk een flinke maatschappelijke impact – mits ze goed gebruikt worden door de beoogde doelgroepen. En dat is precies waarvoor je design thinking principes kunt toepassen.