Jaarboek 2015 – Transform

Niets is zo veranderlijk als informatietechnologie. Wie de vakmedia van vijf jaar geleden er op na slaat, ziet dat daar met geen woord werd gerept over Big Data, het Internet of Things of cloud computing. IT is als kwikzilver: vloeibaar en bewegelijk en daar zal ook bij outsourcing meer rekening mee moeten worden gehouden.

Er gaat de komende jaren veel veranderen in outsourcing. In dit jaarboek staat het thema ‘Transform’ centraal: een structurele verandering in vorm. Transform gaat wat Giarte betreft over andere gebruikers en andere IT-tools en werkwijzen. Transform heeft ook betrekking op de managers, experts en techneuten die zowel de visie als het lef hebben om veranderingen in gang te zetten, maar daarbij ook de nodige blauwe plekken hebben opgelopen. Vanuit Giarte hebben we tientallen gesprekken gevoerd en samen met experts vier onderwerpen uitgewerkt rondom het thema transformatie.

PART 1 – Exit en Retransitie

Iedere nieuwe outsourcedeal wordt gevierd met champagne. Ondertussen weten we dat het aftellen naar de einddatum dan is begonnen. Tijdens de looptijd van een contract verandert bijna alles, behalve het contract zelf – het is dus niet onlogisch dat de samenwerking na een paar jaar begint te knellen. De business case voor outsourcing wordt er niet beter op, wanneer je als uitbesteder aan het eind van een contract ongepland miljoenen euro’s extra moet bijbetalen. Menig CIO geeft flink af op zijn latende service provider bij een exit: teams worden ontmanteld, support en performance dalen tot het nulpunt en meerkosten rijzen de pan uit. Zijn uitbesteders naïef of hebben ze zelf ook boter op hun hoofd? Giarte voerde gesprekken met leveranciers die een retransitie hebben meegemaakt en met uitbesteders die zich voorbereiden op een toekomstige switch van service provider.

Hoe zorg je er voor dat je exit readiness op orde is, zodat een overstap naar een nieuwe service provider zo soepel mogelijk verloopt? Giarte vond vier organisaties bereid om openhartig te vertellen over het fenomeen ‘exit’. Twee uitbesteders kwamen tot de conclusie dat het bestaande partnership niet meer voldeed. Samen met hun dienstverleners leggen ze uit hoe je netjes uit elkaar kunt gaan.

 

PART 2 – Workspace

Wie heeft er thuis twee telefoons en twee laptops? Past de privételefoon in jouw carkit? Welke handige apps en softwaretools heb je de afgelopen tijd op verschillende apparaten geïnstalleerd? Wat in de echte wereld kan, komt zelden overeen met wat zakelijk is toegestaan. In die echte wereld smelten de consument en de
zakelijke gebruiker samen tot een nieuw fenomeen: de zakelijke consument. Het is niet langer IT die bepaalt welke tools de gebruiker gebruikt. Dat leidt tot veranderingen op acht belangrijke gebieden.

 

PART 3 – Ecosystemen

Door diensten bij meerdere partijen te beleggen, kan je als uitbesteder de risico’s spreiden en kiezen voor best-of-breed oplossingen. Tegenover die voordelen staan de nodige uitdagingen: hoe laat je de verschillende dienstverleners goed onderling samenwerken en hoe zorg je er voor dat iedereen elkaar weet te vinden en aanvult? Mariël van der Linden pleit voor nieuwe vormen van samenwerking in multi-vendor sourcing en laat zien wat de kracht van ecosystemen kan zijn. Giarte deed onderzoek onder IT-uitbesteders naar trends en opvattingen met betrekking tot multi-vendor sourcing. We laten hoogleraar Henk Akkermans aan het woord over samenwerken in ketens en ecosystemen. Tot slot laten we zien hoe Ahold en het Havenbedrijf Rotterdam ervaring opdoen met nieuwe samenwerkingsvormen: collaborative KPI’s, een collaboration board en zelfs een speciale gelegenheidsorganisatie.

 

PART 4 – Software Asset Management

Bij middelgrote en grote ondernemingen gaat volgens analisten inmiddels een kwart van het IT-budget op aan softwarelicenties en fees voor onderhoud. Tegelijkertijd verliezen grote organisaties het overzicht over wat ze aan licenties en versies in huis hebben. Softwareleveranciers ruiken hun kansen en draaien de duimschroeven steviger aan: wanneer ze non-compliance vermoeden, volgt een audit. Als er iets niet in orde is, kunnen de boetes oplopen tot tientallen miljoenen euro’s. De hoogste tijd dus om serieus werk te maken van Software Asset Management.