Jaarboek 2014 – Reboot

Thema voor dit nieuwe Outsourcing Performance Jaarboek is Reboot: opnieuw (op)starten. Je gaat over tot een herstart wanneer processen of relaties vastlopen,of juist wanneer innovatie nieuwe deuren opent. Om de zoveel tijd isgrondige reflectie en herijking nodig voor de wijze waarop bedrijven en overheden hun IT organiseren.

Het is bijna onmogelijk in te schatten wat er over vijf jaar aan IT nodig is om je bedrijf goed te laten draaien. Vijf jaar is echter wel de duur van een gemiddeld outsourcingcontract. Bestaat binnen dat tijdelijke huwelijk de juiste balans tussen kosten besparen en investeren in flexibiliteit en innovatie? Is er nog ruimte beschikbaar voor bijsturen, wanneer over twee jaar een nieuwe technologietrend aan de horizon opdoemt? En hoe groot is het blok aan het been, in de vorm van een verouderd IT-landschap? Reboot gaat over vernieuwing en over wendbaarheid.

De ervaring na tien jaar Outsourcing Performance leert dat klanten het succes van outsourcing niet meer afmeten aan het behalen van SLA’s. Er wordt meer waarde gehecht aan de mate waarin een service provider inspeelt op de veranderende behoeften van de klant en op relevante innovaties. Zowel de uitbesteder als de klant zal daarom moeten gaan sturen op de impact die IT op de performance van de business heeft. Dat vergt een goede samenwerkingsrelatie. Het goede nieuws is dat steeds meer uitbesteders hun service provider(s) aanbevelen in onze studie. Het illustreert dat de branche zich goed ontwikkelt en dat er meer dialoog is.

Nog maar zeven jaar geleden begon Amazon met Amazon Web Services en pas vijf jaar geleden lanceerde Apple zijn App Store. Drie jaar na de lancering van mobiel bankieren bij de Rabobank (in 2010) is mobiel het primaire klantkanaal voor alle banken in Nederland. De grote uitdaging is hoe partijen binnen de duur van een outsourcingcontract op belangrijke momenten een herstart weten te realiseren, bijvoorbeeld op het moment dat nieuwe technologie zich aandient. Of op het moment waarop nieuwe toetreders in kort tijdsbestek je business model aan het wankelen brengen.

Reboot en de relatie met de hoofdstukken in dit boek. In samenwerking met executives en experts hebben wij voor dit jaarboek een aantal onderwerpen gekozen die passen bij het thema reboot. Wij hebben deze onderwerpen uitgewerkt tot de volgende hoofdstukken:

PART 1 | ITDEBT

‘Let op, IT debt kost geld’ gaat over de (soms aarzelende) stappen die grote bedrijven zetten in het toekomstgeschikt maken van hun kernsystemen. Na het decennia stapelen van generaties technologie en de invloed van fusies, is het IT-landschap vaak te oud en te complex voor de nieuwe strategische ambities van een onderneming. Outsourcing klassieke stijl maakt de IT debt groter: er wordt niet tijdig vervangen, vereenvoudigd en verbeterd omdat dit niet in het kortetermijnbelang van de betrokken partijen past. IT debt kent drie dimensies: continuity, complexity en competiveness. Een CIO moet een uitweg vinden waarbij op alle drie de dimensies resultaten worden geboekt. Hoe ontsnap je uit legacy land?

 

PART 2 | VERKAVELEN

In ‘Verticaal verkavelen’ besteden we aandacht aan de verandering in de wijze waarop IT wordt verkaveld: niet meer horizontaal in technologielagen, maar in verticale ketens waarbij een partij end-to-end verantwoordelijkheid kan dragen voor alle onder- en bovenliggende technologie. Dit verticaal orkestreren van een keten zorgt er voor dat niet een uitbesteder, maar een externe partij de regie voert over een keten. Verticaal verkavelen is echter niet zonder risico’s.

 

PART 3 | APPLICATIEMANAGEMENT

In ‘Naar een nieuw applicatietijdperk’ kijken we naar de opkomst van life cycle management, het actief managen van een complexe portfoliomix van verouderd maatwerk, pakketsoftware en cloud-oplossingen via SaaS en PaaS. Ook gaan we in op DevOps: samenwerkende development- en operation- teams.

 

PART 4 | CLOUD

‘Early adopters van de cloud’ gaat over de ervaringen van Nederlandse bedrijven die belangrijke stappen hebben gezet richting cloud computing. Een migratie naar de cloud behelst veel meer dan alleen een technische migratie; ook de eigen IT-organisatie wordt op de schop genomen. We schenken speciale aandacht aan bedrijven die te maken hebben met toezichthouders. Want als zij succesvol zijn, is een belangrijk deel van het pad naar de cloud al geëffend.

 

PART 5 | BIG DATA

‘Big data, big business’: tel cloud computing, IT consumerization, mobiele connectiviteit, het Internet of Things en social media bij elkaar op en je komt al snel uit bij big data. Bedrijven zullen de komende jaren ontdekken dat niet systemen, maar data bepalend worden voor hun onderscheidend vermogen. Big data gaat over volume, variatie en snelheid. Hoe bereiden bedrijven zich voor op real time en data driven business? Wat wordt daarbij de rol van IT-dienstverleners?

PART 6 | USER EXPERIENCE

‘I’m a Chief Experience Officer’ gaat over de invloed van de belevingseconomie op de wereld van zakelijke IT. Gebruikers worden veeleisender en tegelijkertijd ook afhankelijker van IT om hun werk te doen. Er is een groot verschil tussen de technische performance in service level reports en wat gebruikers zelf ervaren. Waarop leg je het accent? Er is een goede business case voor het sterker sturen op user experience en het omvormen van SLA’s tot XLA’s, ofwel eXperience Level Agreements.