Klanten aanmoedigen agile te werken

 
14 juli 2020

INTERVIEW ANAMARIJA PETROVIC, DELIVERY DIRECTOR LEVI9 

Levi9 geeft de voorkeur aan agile werken, ook in samenwerking met haar opdrachtgevers. Als die geen ervaring hebben met agile werken, kunnen ze rekenen op ondersteuning van Levi9. “Soms zeggen klanten eerlijk dat ze bang zijn voor een agile-traject”, vertelt Anamarija Petrovic, Delivery Director Levi9 Technology Services. “Maar we moedigen klanten altijd aan om het op de agile-manier te proberen.” 

“Agile is in hoge mate onze standaard werkwijze. Het sluit aan op de groeiende behoefte aan innovatieve oplossingen die snel tot stand moeten komen. Binnen Levi9 hanteren we een holistische aanpak. Onderdeel daarvan is dat we intensieve communicatie en samenwerking stimuleren tussen productmanagement, development teams en operations. We hebben de afgelopen jaren geleerd dat dankzij agile-principes, zoals doorlopend verbeteren, korte feedback loops en best practices op het gebied van flow (een framework voor het identificeren en toevoegen van waarde in agile, red.), softwareontwikkelteams nu in staat zijn om zelf quality assurance en een kortere time-to-market in te bedden in hun dagelijkse routines.” 

agile

agile

Anamarija Petrovic

“Zijn er alternatieve werkwijzen mogelijk? Ja, we staan altijd open voor een gesprek over de optimale benadering van een project. Maar we hebben veel ervaring op het gebied van agile, dus we zullen klanten altijd vragen een agile aanpak te overwegen. Projecten op basis van fixed price/fixed scope komen niet meer zo vaak voorbij als tien jaar geleden, en die hebben nu een veel kortere looptijd, van drie tot hooguit zes maanden. Maar we zullen altijd proberen een fixed contract aan te vullen met agile best practices, omdat een iteratieve aanpak met tussentijdse resultaten ook dan goed werkt.”  

Uitdagen op fixed price/fixed scope 

“Als een klant zich bij ons meldt met een fixed price/fixed scope-opdracht, zullen we zo’n klant beslist uitdagen. Waarom heeft de klant die voorkeur? Is het gewoon hun standaard werkwijze of zijn er redenen om de risico’s te beheersen via een klassieke benadering? Als ze geen ervaring hebben met agile, kunnen ze rekenen op onze ondersteuning. Of we leiden ze door de agile transformatie heen. We beginnen dan meestal bij het vaststellen van de business outcomes die de klant wil bereiken – bijvoorbeeld een kortere timeto-market of een groter innovatievermogen. Vaak komt dan al de behoefte aan meer wendbaarheid ter sprake. De eerste gesprekken bieden meestal voldoende informatie om vervolgens beslissingen te kunnen nemen over de beste aanpak.”  

“Bij klanten die de agile aanpak afwijzen, vermoeden we een gebrek aan moed om met verandering om te gaan. Soms zijn bedrijven zelfs ervan overtuigd dat ze agile werken terwijl dat niet het geval is. Of ze zijn eerlijk en geven toe dat het te maken heeft met angst voor een agile traject. Als op basis van onze analyse van de requirements en de behoeften blijkt dat de voorkeursaanpak niet matcht met onze cultuur, dan zijn we eerlijk: we geven dan aan dat we in die opzet niet het volledige potentieel van onze ontwikkelteams kunnen aanspreken. Wij zullen klanten altijd aanmoedigen om het op de agile-manier te proberen.” 

Voorbereiding op agile werken  

“Ook al proberen we een agile project zo goed mogelijk in te schatten, je kunt nooit alle risico’s uitsluiten. Meestal zitten die risico’s in de hoek van mensen, de manier waarop afdelingen georganiseerd zijn, waar weerstand is tegen verandering. Dat kan soms wat meer tijd kosten dan vooraf begroot. We kijken vooraf naar de volwassenheid van de klant op het vlak van agile. Op basis daarvan maken we duidelijk aan de klant wat er te leren valt en bepalen we wat we moeten investeren in workshops, events en het meenemen van de klant naar andere klanten van ons die agile werken.” 

“Ook laten we aan onze klanten zien hoe belangrijk het is om managementinformatie te gebruiken voor het doorlopend verbeteren van het agile proces. Veel van onze klanten hebben bijvoorbeeld nog nooit gehoord – of gebruik gemaakt – van de focus factor, een metric die wij toepassen. Iedereen meet bijvoorbeeld sprint velocity, maar de focus factor is wat ons betreft beter geschikt om de langetermijnplanning te optimaliseren. Het is team velocity (het aantal gerealiseerde story points aan het einde van een sprint, red.) gedeeld door team capaciteit. Kortom, het is een indicatie van het aantal story points dat een individueel teamlid per dag kan verwerken. Het is een teamspecifieke metric, die ons helpt om bij te sturen op releases, bijvoorbeeld bij het bepalen van het aantal sprints en developers in relatie tot de beoogde oplevering.” 

Transformatie naar agile werken  

“De voordelen van het in een zo vroeg mogelijk stadium bij elkaar brengen van business en softwareontwikkelaars zijn niet altijd duidelijk. Incision, een wereldwijd educatie- en workflowsupport-platform voor chirurgische teams, wilde een nieuw platform ontwikkelen op basis van cloudtechnologie. Tijdens onze presentatie over agile werd duidelijk dat de organisatie enige weerstand ondervond om de watervalmethodiek in te wisselen voor een agile aanpak. Ook leidde de uitleg over de agile aanpak tot vragen, zoals: waarom willen ontwikkelaars rechtstreeks contact hebben met salesmedewerkers? Waarom vragen ze om gebruikersfeedback? Er zijn ook voorbeelden waarbij agile capaciteiten van de klant sterk ontwikkeld zijn. In de samenwerking met Essent leren we bijvoorbeeld al vier jaar van elkaar.”

“De transformatie naar agile werken is nooit eenvoudig, maar de voordelen zijn groot. Agile werken vraagt wel om openheid – en met name om het beantwoorden van de vraag: waarom ontwikkelen we deze functionaliteit of dit product? Elkaar uitdagen op de why is een wezenlijk onderdeel van agile.” 

Levi9 levert IT-diensten aan voornamelijk Nederlandse bedrijven vanuit zes delivery centers in Servië, Oekraïne en Roemenië. Het bedrijf, dat afgelopen jaar is gegroeid tot duizend medewerkers, is actief in het ontwikkelen en beheren van maatwerk softwareoplossingen gericht op de independent software vendor– en fintech-sector.