Outsourcing Performance Day – 27 juni 2019

 
11 juli 2019

Jaarlijks organiseert Giarte een middagseminar bij de presentatie van haar jaarlijkse klanttevredenheidsbenchmark Outsourcing Performance. We hadden dit jaar sprekers die de zingeving van digitale transformatie centraal stellen: ieder met een case die het delen meer dan waard is.

Connect

De voorspelbaarheid en eenduidigheid van IT neemt af. IT moet namelijk snel én stabiel zijn; buigzaam én betrouwbaar, rebels én regulerend. De klassieke manier van outsourcing past daar niet echt bij. Outsourcing komt steeds meer neer op samenwerken met meerdere gelijkwaardige partijen binnen een ecosysteem. Dat is iets anders dan het geven van orders en het sturen op SLA’s om een leverancier in het gareel te houden. Het zoeken naar de verbinding wordt belangrijk. Daarom is het thema van dit jaarboek ook Connect. Connect gaat óók over op een andere manier verbonden zijn: met jezelf (waarom doe ik dit) en met je omgeving (met wie moet ik rekening houden). Tijdens Outsourcing Performance Day 2019 (OP2019) werd ‘connect’ vanuit verschillende invalshoeken belicht.

Voor een overzicht van het foto-overzicht van de dag, klik hier.

Marco Gianotten, Mark Koster en Gied van Hoorn: OP2019

Wat Shakespeare 400 jaar geleden beschreef over het leiderschap van koningen is nog steeds relevant – ook voor de nieuwe koninkrijken opgetuigd door techbedrijven. Hoe maken zij de verbinding met hun klanten? Giarte bestudeert al een aantal jaren de relatie tussen uitbesteders en serviceproviders. Die ontwikkelt zich in positieve zin. De onderzoekers onderscheiden daarbij drie trends: relaties worden langer en de contractwaarde neemt af; de KPI’s gaan steeds meer over business impact en outcomes dan over techniek; en partijen gaan het stakeholdermodel steeds beter begrijpen en toepassen. Ook de motieven waarom organisaties uitbesteden, zijn aan verandering onderhevig. Lees hier meer.

Gijs Scholten van Aschat over Shakespeare en leiderschap

Topacteur Gijs Scholten van Aschat bood tijdens OP2019 een kijkje in de creatieve geest van Shakespeare, iemand die goed begreep hoe leiderschap in elkaar steekt. “In de holle kroon rond de sterfelijke slapen van een leider, daar brandt de dood.” Centraal in zijn verhaal staat het wezen van leiderschap. Leiders dichten zich enorm veel kwaliteiten toe. Ze komen vaak pas tot inzicht als ze machteloos zijn en blijken uiteindelijk gewoon mensen. De les van Shakespeare en van Gijs Scholten van Aschat is dezelfde: als je niet geïnspireerd en intrinsiek gemotiveerd bent (kortom niet verbonden bent met je verhaal) dan wordt het een hele uitdaging om dienend te leiden.

Dorien Zandbergen: Wie is jouw vergeten stakeholder?

Dorien Zandbergen, digitaal antropoloog, laat zien hoe belangrijk het is om bij innovatieprojecten de verbinding te zoeken met stakeholders. Daarmee kan je voorkomen dat technologietoepassingen een eigen leven gaan leiden. Aan de hand van enkele concrete voorbeelden laat Zandbergen zien wat er gebeurt als je stakeholders vergeet of negeert. “Vaak kan je zeggen dat het een oplossing op zoek maar een probleem is. Beter aanhaken op wat er werkelijk gebeurt was een oplossing geweest.” Lees hier meer.

Hans Koolen: Stop met het aannemen van IT’ers

Hans Koolen legt uit hoe Philips in tien jaar tijd een ander bedrijf is geworden. Het nieuwe Philips focust minder op technologie, en meer op wetenschap en data. Om die omslag te kunnen maken (van producent van consumentenelektronica naar leverancier van medische oplossingen) is er op alle fronten vernieuwd en veranderd: naast marktorientatie ook op het vlak van IT, processen en middelen. Daarnaast moest het bedrijf (leren) versnellen en is de samenwerking met IT-leveranciers omgebouwd naar partnerships. De slotsom: om al deze slagen te kunnen maken heb je andere competenties nodig.

Een uitgebreide impressie van deze presentatie verschijnt later deze maand op onze website.

Bart Veldhuis: Vruchtbare samenwerking met een managed cloud serviceprovider

Vier jaar geleden stond Bart Veldhuis (cloudarchitect en eigenaar van Weolcan) ook op het podium van OP Day. Hij waarschuwde toen voor het risico van cloud lock-in; en hij gaf tips voor het borgen van een veilige exit uit de cloud. Ook stond hij uitgebreid stil bij de krakkemikkige SLA’s vol verborgen en bedenkelijke clausules. De cloudmarkt heeft zich de tussenliggende periode sterk ontwikkeld. De vraag is of managed service cloud providers in de praktijk deze voordelen ook bieden en hoe klantorganisaties het beste kunnen profiteren van deze ontwikkelslag. Lees hier meer.

Michel Peters: IT maakt verbinding met zorgprofessional

Bij het ontwikkelen van een nieuw elektronisch cliëntendossier hanteerde Siza een onalledaagse aanpak: managers en applicatieontwikkelaars werden buiten de deur gehouden. Binnen Siza (een zorginstelling met 3.000 medewerkers en ruim 4.000 cliënten) is Michel Peters, manager Informatie en technologie, op zoek gegaan naar de verbinding met de eindgebruiker. Een niet-alledaagse aanpak waarbij management en ontwikkelaars in eerste instantie op afstand werden gehouden, heeft de implementatie van een nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD) vergemakkelijkt.

Een uitgebreide impressie van deze presentatie verschijnt later deze maand op onze website.

Iris Casteren van Cattenburch over Shakespeare en leiderschap

Om het evenwicht niet te verliezen is blijven bewegen een voorwaarde. En blijven bewegen vereist het nemen van beslissingen. “Leven brengt ons uit evenwicht”, aldus Iris Casteren van Cattenburch, die als communicatie-expert en onderzoeker verbanden legt tussen Shakespeare en onderwerpen die het bedrijfsleven raken: duurzaamheid, leiderschap en strategie. Mensen moeten doorlopend keuzen maken. Met het maken van die keuzes hebben we invloed op onszelf en onze omgeving. Zonder duidelijke keuze eindig je als verliezer. Veranderen begint met het aandurven om vragen aan je zelf te stellen. Lees hier meer.

DEELNEMERS

Ook dit jaar trok Outsourcing Performance Day zo’n 250 deelnemers, waarvan ongeveer 40 procent van de aanbodzijde van de markt afkomstig (op persoonlijke titel uitgenodigd) en 60 procent van de vraagzijde waaronder CIO’s, IT-managers en vendor managers.

CONTACT

Voor meer informatie over Outsourcing Performance kunt u contact opnemen met Giarte op 020-622 3444.