Flowering the world – stakeholders van FloraHolland

 
10 juli 2018

PRESENTATIE GERHARD VAN DER BIJL, CDO/CIO ROYAL FLORAHOLLAND

Gerhard van der Bijl maakte een opmerkelijke overstap: van een BtC-georiënteerde en lineair opererende e-commerce-speler (Wehkamp) naar een coöperatieve organisatie met meerdere stakeholders (Royal FloraHolland). Die overstap werd (ook) ingegeven door nieuwsgierigheid: BtB neemt steeds meer over van BtC en Van der Bijl wilde ook zelf ‘stretchen’.

Royal FloraHolland doet zaken met meerdere stakeholders: onder meer kwekers, kopers en derde partijen zoals logistieke dienstverleners. Samen is dit goed voor meer dan 200.000 transacties per dag en een jaarlijks transactiebedrag van 4,6 miljard euro. Net als de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol dicht ook Royal FloraHolland zich een mainportfunctie toe: de organisatie heeft als onderdeel van de ‘greenport’ een onmisbare sectorfunctie. De fysieke footprint is enorm en groeit nog steeds (meer vierkante meters nodig naarmate er meer transacties zijn), maar de transacties worden wel kleinschaliger. Dat zet de fysieke infrastructuur onder druk; er is ook druk veroorzaakt door commerciële en technologische ontwikkelingen. Er vinden meer transacties direct tussen teler en eindklant plaats (geschat wordt dat in 2020 65% van de handel rechtstreeks plaatsvindt). E-commerce is ook echt aan het groeien met Bloomon als meest bekende. Van der Bijl verwacht ook veel van de nieuwe positionering van Bakker.com.

Toch is de opmars van ‘digitaal’ geen reden voor Royal FloraHolland om alleen maar op digitaal in te zetten. “Digitalisering is geen vervanging van het bestaande businessmodel. Naast de fysieke infrastructuur is de digitale infrastructuur hard nodig, dat is aanvullend,” aldus Van der Bijl. Leidend in deze combinatiestrategie is het belang van een digitaal platform waar neutrale prijsvorming kan plaatsvinden, de belangrijkste functie voor de kwekers, een van de belangrijkste stakeholders. Daarnaast wil Royal FloraHolland de kwekers ondersteunen bij het aansluiten op digitale ontwikkelingen, want zij krijgen bijvoorbeeld verzoeken om hun business aan te sluiten op een API van een partij uit de keten. Ook kan Royal FloraHolland de kwekers vraaggestuurd helpen bij het digitaliseren van processen in hun ‘tuin’, zoals de kassen worden genoemd. De afgelopen tijd heeft Royal FloraHolland aanpassingen doorgevoerd in de benadering van kwekers. Werd voorheen gekozen voor het uitrollen van grootschalige programma’s met de vraag of kwekers wilden meedoen (een blauwe, procesmatige benadering), nu wordt veel meer energie gestoken in het verbinden en inspireren van de leden (meer geel) en het doorvoeren van kleinere veranderingen. Ook wordt meer aandacht besteed aan de customer journey van de leden, die “prima kunnen aangeven waar de behoeften liggen”. Onderdeel daarvan is een duidelijke purpose: ‘flowering the world’. Wat Van der Bijl betreft is purpose de motor van de transformatie. In een organisatie met een sectorfunctie zoals Royal FloraHolland moet je – gezien het coöperatieve karakter en de aanwezigheid van meerdere stakeholders in de keten – harder lopen dan bij een lineair businessmodel (inkoop, waarde toevoegen, verkoop). Dat vraagt om leiderschap en lef en regelmatig een stap voorwaarts zetten.

Gerhard van der Bijl sprak op Outsourcing Performance Day 2018, bekijk hier zijn presentatie.