De bank gaat aan de slag met een medisch vraagstuk

 
10 juli 2018

PRESENTATIE TJEBBE TAUBER, SERVICE MANAGEMENT OFFICER ABN AMRO

Waarom organiseert een bank een hackathon waar meer wordt bedacht dan alleen nieuwe fintech-oplossingen? Tjebbe Tauber presenteerde een persoonlijk verhaal over de totstandkoming van de Health Challenge op de Beyond Banking Days, een driedaagse hackathon georganiseerd door ABN AMRO. In de naam van de hackathon ligt de uitdaging besloten: ABN AMRO is op zoek naar antwoorden op de vraag hoe de bank relevant kan blijven voor haar klanten en de maatschappij, ook over vijf en tien jaar. Naast het bedenken en ontwikkelen van nieuwe diensten voor de bank (waar Tikkie met drie miljoen gebruikers een goed voorbeeld van is), stelt ABN AMRO de hackathon open voor ‘anyone with the right skills’ om financiële en ook maatschappelijke vraagstukken op te lossen. 

De health challenge van ABN AMRO is een voorbeeld van zo’n maatschappelijk vraagstuk dat met een hackathon wordt aangepakt. Tauber nam zijn publiek mee naar 14 april 2003 – de dag waarop Francis Collins bekend maakte dat het gelukt was om een blauwdruk te maken van het menselijk DNA. Daar ging ruim tien jaar werk aan vooraf, waaraan werd bijgedragen door wetenschappers uit alle delen van de wereld. Deze wetenschappelijke mijlpaal is vooral van belang patiënten met ziektes die een sterke genetische component hebben, zoals kanker. Ons DNA is uniek en zit in elke cel van het lichaam. DNA bestuurt het gedrag van een cel, ook bij ongecontroleerde celdeling zoals bij kanker, wat elke kanker dus uniek maakt. In de zoektocht naar behandelmethoden komt dan ook steeds meer belangstelling voor ‘personalized medicine’. Het in kaart brengen van deze individuele patronen komt neer op het verzamelen van miljarden datapunten per patiënt. Bij Inspire2Live – een stichting met de ambitie om kanker geen dodelijke, maar een chronische ziekte te maken – hoorde Tauber dit verhaal en zag hij een analogie met een proces binnen de bank: bij de fraudedetectie van financiële transacties worden ook grote hoeveelheden data geanalyseerd om op basis van statistische modellen voorspellingen te doen. Banken hebben hiervoor de beschikking over slimme systemen en hebben er ook gespecialiseerde mensen voor in huis: data-scientists die dagelijks met dit soort grote hoeveelheden data werken. Wat als je deze data scientists zou vragen, niet naar data te kijken uit de financiële hoek, maar uit de medische hoek? De health challenge was geboren.

Tauber dacht na over de ingrediënten die hij nodig zou hebben: een team van bevlogen data-scientists, een geschikte dataset en een professor die een stoomcursus genetica zou kunnen geven. Tauber mocht aanhaken op een hackathon die de bank al gepland had; hij kreeg steun van het Beyond Banking Team en zijn manager om deze maatschappelijke uitdaging aan de hackathon toe te voegen, zonder dat helder was wat de toegevoegde waarde voor de bank (al dan niet in de vorm van een business case) kon zijn. Via Inspire2live vond hij een bio-informaticus verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum, en daarnaast kreeg hij de beschikking over een aantal datasets via het Maxima Medisch Centrum. Met deze dataset en wetenschappers kon de challenge concreet worden: kun je op basis van genetische data (RNA-expressie in dit geval) voorspellen welke patiënten goed gaan reageren op de behandeling voor T-ALL Leukemie (een type bloedkanker dat bij kinderen voorkomt)? Daarna, met veel netwerken en een blog, benaderde hij succesvol data scientists die wilden deelnemen.

Een hackathon is een combinatie van structuur en loslaten van structuur. Structuur is aangebracht door de Beyond Banking Days in drie dagen op te delen, waarbij de eerste dag vooral gericht was op inspireren en kennis overdragen. In de twee etmalen daarna konden de teams op basis van de overgedragen kennis aan de slag; daarbij werd expertise samengebracht en werd gewerkt aan een voorspelmodel voor een bepaalde vorm van leukemie bij kinderen.

Uiteraard stuitte Tauber op de nodige problemen bij de organisatie van zijn initiatief. Zo lukte het samenbrengen van de teams datascience teams maar net op tijd, leek de samengestelde dataset tot één dag voor het event niet bruikbaar en liep hij ook na afloop tegen de nodige scepsis aan: in de medische wetenschap moet een model gevalideerd worden en dat was niet te organiseren binnen de hackathon. Dus de echte waarde van deze challenge, aldus de sceptici, wordt pas duidelijk in een volgende fase.

De lessen van Tauber zijn ook wijze lessen voor (top)managers die aan de slag willen met innovatie. Er was er geen business case, er was alleen helder dat dit waardevol kon zijn voor de maatschappij. Daarnaast benadrukte Tauber dat er in het gehele traject erg veel kansen op totale mislukking waren: zijn plan was niet van A tot Z uitgetekend. De bank nam deze risico’s (zoals de reële kans op verspilling van vele uren) voor lief. Zijn belangrijkste advies: ga voor onderwerpen die waarde hebben voor de mensen om ons heen, zet het talent centraal, en hang niet alles op aan klassieke methoden en procedures van performance management.

Tjebbe Tauber sprak op Outsourcing Performance Day 2018, bekijk hier zijn presentatie.