Driehoeksverhouding tussen HR en IT

 
3 april 2018

Door Marco Gianotten

Tot nu toe hebben HR en IT weinig met elkaar te doen gehad: het waren losse staffuncties met elk hun eigen sores en gevecht om status en budget. Er waren weinig strategische en inhoudelijke raakvlakken. In de digitale transformatie van organisaties worden beiden met elkaar verbonden.

Employee engagementuser productivity en user experience vormen de driehoek waarin HR en IT met elkaar verweven: 

    1. Employee engagement is de emotionele betrokkenheid van werknemers bij hun bedrijf. Employee engagement komt uiteindelijk neer op een vraag: is dit bedrijf het beste waar je ooit gewerkt hebt? IT speelt daar een steeds prominentere rol bij. Niet alleen omdat werknemers afhankelijk zijn van de IT-middelen waarmee ze werken, maar ook omdat door nieuwe technologie de manier van samenwerken en zelfs organisatievormen veranderen. Denk bijvoorbeeld aan virtueel samenwerken en zelforganiserende teams van ontwikkelaars en creatieven. De digitalisering van bedrijven gaat gepaard met de verandering van bureaucratie naar holacratie als organisatievorm.

 

    1. User productivity is de mate waarin werknemers in staat zijn om, in een door digitalisering sterk veranderende omgeving, effectief en efficiënt te werken. Het aanleren van nieuwe vaardigheden wordt een continue proces. Leercurves zijn voor veel werknemers te stijl waardoor een groot deel van nieuwe mogelijkheden en functionaliteit niet goed worden benut. De wijze van aanleren zal anders moeten: continue, gamified, visueel, experimenteel en autodidactisch. Veranderingen in IT gaan zo snel dat het aanleren en toepassen van nieuwe vaardigheden de sleutel wordt tot een hogere productiviteit van individuen en effectiviteit van teams. 

 

    1. User experience is de beleving van werknemers over IT. Veel werknemers niet erg te spreken over de bruikbaarheid van applicaties, de wenselijkheid van nieuwe toepassingen en de servicegerichtheid van support. Er is weinig aandacht vanuit IT-organisaties voor de sociaal-emotionele kanten van technologie. Klantreizen, landingszones bij grote veranderingen en emotionele ontwerpeisen, zijn nieuw werkterrein voor IT-organisaties. User experience heeft een grote invloed op user productivity en employee engagement. Bij virtuele teams loopt de intermenselijke communicatie vaak via video en voice conferencing zoals Skype. Hoe vaak gaat dat mis? IT ziet geen klachten in de vorm van tickets in ITSM (tegen de tijd dat het probleem is opgepakt is de meeting al over), maar de beleving van gebruikers is slecht. Zo iets als het opstellen en wegwerken van een irritatie top-5 van eindgebruikers, zou zinvol zijn. 

 

Een ‘driehoeksverhouding’ tussen betrokkenheid, productiviteit en beleving, zorgt dat HR en IT dichter bij elkaar komen. Een deel van de IT-organisatie zit in, of gaat naar de business. Het deel ‘personal IT’ ofwel het klassieke werkplekdomein, zal steeds meer de eindverantwoordelijke worden van HR. Bij Schiphol is HR de product owner geworden van de werkplek. Omdat IT bij uitbesteding SLA’s met de buitenwereld opstelt, moet je helder hebben wat doelgroepen van medewerkers nodig hebben en verwachten van IT. Wil je een great place to work zijn en blijven, dan is de driehoek het nieuwe ijkpunt. En o ja, de derde in de driehoeksrelatie is de werknemer!