Een denkraam voor sourcing en samenwerking bij innovatie

 
18 november 2016

PRESENTATIE MARCO GIANOTTEN

In het laatste Jaarboek Outsourcing Performance staat een opsomming met de vraag: welk woord hoort hier niet in thuis? Het gaat om het volgende rijtje: outperforming; outsmarting; outclassing; outsourcing. Hoe ga je om met outsourcing in een sterk veranderende wereld? Past outsourcing nog wel in deze tijd? Giarte heeft een nieuw grid ontwikkeld dat houvast biedt.

Wanneer verandert een bedrijf van een organisatie met een IT-afdeling in een techbedrijf? De missie van de klassieke IT-afdeling in een organisatie zou kunnen zijn: ‘we maken systemen’ maar het is de vraag of die missie nog voldoet. IT-afdelingen zijn zich gaan specialiseren, er zijn silo’s ontstaan, er zijn verschillende werkwijzen ontstaan. Dat roept de vraag op wat er nog over is van de gemene deler van IT. Wellicht dat cloud daarop het antwoord is, maar we gebruiken dat woord als een zelfstandig naamwoord terwijl het misschien eerder een werkwoord is: cloud is de enabler van versnelling, kostenbesparing en innovatie.

VINT introduceerde een tijdje geleden een nieuw concept: un-organization. Organisaties worden steeds meer fluïde van karakter, met als doel overtollige managementlagen en bureaucratie te vermijden en de flexibiliteit en effectiviteit te verhogen. Om dat door te voeren moet je anders leren denken.

Victor Frankl heeft in zijn boek ‘De zin van het bestaan’ beschreven dat het in het leven draait om zingeving en betekenis, niet om macht. Dat zie je ook terug in nieuwe, fluïde organisatievormen waar de afdeling verdwijnt; waar tribes en squads opkomen, managers plaats maken voor leiders en van projecten wordt overgestapt op concepten als continuous delivery. De vraag is wat IT met deze nieuwe praktijk kan en hoe je deze werkmodellen kunt toepassen in sourcing. Giarte heeft de drivers van sourcing verdeeld over vier kwadranten, verdeeld over twee assen.

Innovation Matrix

Op de eerste plaats wordt sourcing gedreven langs de as van exploitation: het sneller, goedkoper en beter uitvoeren van processen, denk aan het verwerken van een verzekeringspolis of het afhandelen van een ticket. Leveranciers moeten van exploitation de vruchten kunnen plukken. Efficiency, betrouwbaarheid en wendbaarheid zijn standaarden voor ieder proces. Op dit vlak maken leveranciers grote stappen vooruit binnen bestaande businessmodellen van hun klanten.

De tweede as gaat over exploration: het zoeken naar nieuwe richtingen, innovaties en business modellen. Bij deze grootheid staat steeds vaker het ‘klein beginnen’ voorop. Omvangrijke RFP’s worden vervangen de MVP’s, minimal viable products. Hackathons worden steeds vaker omarmd als vernieuwingsmodel, ook door grote traditionele spelers. Bij deze aanpak nemen delen en het creatief gebruik van data een belangrijke rol in. Soms leidt deze aanpak zelfs tot nieuwe businessmodellen.

Over deze twee assen, exploitation en exploration, zijn de huidige sourcingpraktijken goed in kaart te brengen. De meest klassieke vorm van sourcing is ‘managed services’: vastomlijnde dienstverlening, waarbij het niet erg ingewikkeld is om leveranciers te vinden. Deze vorm van dienstverlening kan zich ontwikkelen in de richting van performance-optimalisatie voor bedrijven. De opbrengsten van deze vorm van sourcing moeten zichtbaar zijn voor het bedrijf; dat is iets anders dan de oude focus op reductie van de Total Cost of Ownership, TCO.

Experimentele innovatie wordt steeds belangrijker voor ondernemingen. Bedrijven intensiveren hun inspanningen op dit vlak en het ideaal is dat je daarbij uitkomt op business model innovation, het hoogste doel. Kan een sourcingprovider hieraan een bijdrage leveren? Vast staat dat de drie andere kwadranten zonder meer geschikt zijn om hier aan bij te dragen: door optimalisatie van processen, versnelling, het vormen van nieuwe entiteiten en teams kom je al een heel eind in de goede richting.

Dit denkraam helpt om de gesprekken tussen provider en klant over samenwerking en innovatie in te kaderen. Op welke vlakken werken klant en leverancier samen en hoe? De assen exploration en exploitation bieden houvast bij het in kaart brengen wat een leverancier nu precies toevoegt aan de businessdoelen van de klant. Voorwaarde is wel dat er binnen de organisatie een duidelijke visie – een stip op de horizon – bestaat die gedeeld kan worden met de leveranciers. Als dat gebeurt,  vergroot het de kans dat leveranciers met creatieve ideeën komen om de reis naar de toekomst gezamenlijk te realiseren.

Marco Gianotten sprak op Outsourcing Performance Day 2016. Bekijk hier zijn presentatie.