Digitale innovatie? Denk als een Chief Destruction Officer!

 
17 november 2016

PRESENTATIE ROEL TER BRUGGE, Manager Innovation & IT Independer.nl

Independer bestaat al zeventien jaar en is al die tijd een online pure player geweest. De site is nu marktleider in online distributie met jaarlijks 20 miljoen bezoekers. Het bedrijf bemiddelt meer dan 400.000 verzekeringen per jaar. Sinds een aantal jaren is Achmea aandeelhouder. Het bedrijf stuurt op een hoge NPS bij de klant, een behoorlijke uitdaging in de verzekeringsmarkt: financiële producten zijn in de ogen van de klant vaak ‘low interest’. In de praktijk vormen financiële producten inclusief verzekeringen echter wel een substantieel onderdeel van ons uitgavenpatroon.

Bij Independer worden verzekeringen begrijpelijk en gemakkelijk gemaakt voor klanten. De organisatie heeft – met name in de zorgverzekeringenmarkt – te maken met grote pieken. Independer focust strategisch op de rol van consumer champion in de Nederlandse markt van consumer finance, een markt die nog uitgebouwd kan worden door ambitie en innovatie.

Independer.nl is met meer dan 250 medewerkers en meer dan 50 miljoen omzet geen start-up meer, maar een grown-up. De overtuiging is dat wanneer je niet meedogenloos blijft innoveren, je het risico loopt prooi in plaats van jager te worden. Independer hanteert sinds een jaar het innovatiemodel van McKinsey. Onderdeel daarvan is het verdelen van aandacht over verschillende innovatiehorizonnen, waarmee je innovatie concreet kunt organiseren.

Hoe pakte Independer innovatie aan? “De meeste bedrijven zijn in het najaar bezig met hun budgetten, die ze na vaststelling verdelen over het senior management. Gedurende het jaar stuur je soms een beetje bij. In de praktijk blijken methoden als lean en agile best lastig toe te passen en vol te houden.” Vaak gaat de aandacht uit naar die onderdelen en activiteiten waar de nood het hoogst is – innovatieprojecten en methodische vernieuwing komen dan niet van de grond. Dat was ook de ervaring van Independer.

Het innovatiemodel van McKinsey gaat uit van verschillende horizonnen. Een van de beslissingen die is genomen, is om de resources strikter te verdelen: 60 procent gaat naar het fundament, 30 procent van de resources wordt toegewezen aan de tweede innovatiehorizon, waar nieuwe levensvatbare initiatieven snelle groei vertonen; daar is alle aandacht nodig. De laatste 10 procent van de resources wordt exclusief gereserveerd voor het opzetten van disruptive business. Denk aan de invloed van concepten als finance-as-a-service, zelfrijdende auto’s, blockchain: hoe gaat dit de verzekeringsmarkt veranderen?

De ervaring met deze aanpak is dat het stellen van prioriteiten en het geven van een scherpe focus voorkomt dat er resources verloren gaan door het verschuiven en wisselen van taken. Dit zorgt er voor dat er versneld kan worden; intern is hiermee bovendien het ondernemerschap versterkt waardoor mensen zich beter ontplooien.

Flexibiliteit toevoegen aan de manier van werken is key, aldus Independer. Dat betekent ook dat de organisatie partnerships aangaat, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot expertise op het vlak van design, lean startup of softwareontwikkeling. Bij de tweede horizon gaat het vooral om versneld kunnen ontdekken of je aanbod aansluit op de behoeften en voorkeuren van klanten. “De medewerkers die met deze activiteiten bezig zijn, hebben veel zelfstandigheid en vrijheid; en een duidelijk eigen budget. Ze brengen het denken in experimenten ook verder de organisatie in; ze treden intern op als ambassadeurs van deze innovatieaanpak.” Independer is enthousiast over de eerste ervaringen met het toepassen van dit innovatiemodel en wil dit komende jaren verder doorvoeren.

Roel ter Brugge sprak op Outsourcing Performance Day 2016. Bekijk hier zijn presentatie.