Van heilige koe naar Mobility-as-a-Service

 
17 oktober 2016

PRESENTATIE JEROEN KRUISWEG – Commercieel Directeur ALD Automotive

Vrijwel iedereen houdt van auto’s, maar vrijwel niemand houdt van leasecontracten: complexe voorwaarden en weinig flexibiliteit. Decennialang draaide het primair om het uitnutten van kapitaalinvesteringen in auto’s. Alle mobiliteitstrends ten spijt is deze branche nog steeds digibeet en wars van customer journeys. Tot nu toe, want ALD Automotive gooit het roer om. ‘Vrijheid in mobiliteit’ is het nieuwe adagium. Hoe maakt ALD de omslag en wat betekent dat voor de IT-functie?

ALD Automotive behoort tot de top-3 wereldwijd met 1,3 miljoen auto’s op de weg. “De leasebranche kenmerkt zich door een redelijk ouderwetse manier waarop we met klanten omgaan. Leasing is een complex vak: aan iedere leaseauto is een flink aantal rekeningen verbonden, die allemaal afgewikkeld moeten worden in de looptijd van het contract. Dat is geen eenvoudig businessmodel.”

Er bestaat een gebrek aan vertrouwen: de aanbieders hebben veel macht en er zijn veel tussenpartijen. De toetredingsdrempel tot deze markt is hoog, want je hebt veel geld nodig om een leasebedrijf te starten. Toch komen er, met name in de VS, nieuwe spelers op, sterk gedreven vanuit IT. Denk aan Clutch, dat auto’s levert op abonnementsbasis, of de app Toogether, een sharing model voor ritten, en niet te vergeten Uber en verschillende deelauto-aanbieders.

“Wij willen vrijheid in mobiliteit leveren”

De trend is duidelijk: gebruik domineert bezit, de auto is niet langer per definitie een statussymbool. De opkomst van privélease benadrukt dit, klassieke leasebedrijven die niet meegaan, zien hun business krimpen. De inschatting is dan ook dat het concurrentielandschap over een paar jaar flink zal zijn veranderd.

“Waar moet ALD op inspelen? Wat is onze why? Wij willen vrijheid in mobiliteit leveren. De auto, de trein, de fiets: allemaal alternatieven die mensen naast elkaar willen gebruiken, afhankelijk van de omstandigheden. Hoe kan je die vrijheid van klanten vergroten? Dat begint bij je eigen organisatie, in de volledige bedrijfsvoering, dus ook de IT. We hebben met onze klanten gesproken over hun verwachtingen. Zij praten met name over transparantie en keuzevrijheid.”

ALD Automotive is op een andere manier gaan kijken naar de klassieke leasedienstverlening. ALD lag onder vuur van haar concurrenten bij één van ALD’s grootste klanten, Conclusion. Ten eerste moesten de kosten naar beneden. Daarnaast werd het besluit genomen om voor één grote vloot te gaan, waar iedereen uit kan leasen: niet alleen werknemers, maar ook particulieren. Met andere woorden: meerdere partijen maken gebruik van de vloot.

Dat leidt direct tot de vraag hoe je dan je IT ombouwt. Samen met diezelfde klant Conclusion heeft ALD Automotive het nieuwe model from scratch opgebouwd, op basis van devops, scrum en agile. Het eerste concept werkte vrij snel, het wordt nu stapsgewijs verder ontwikkeld waarbij er steeds meer auto’s worden toegevoegd. Alle auto’s – nieuw en gebruikt – staan nu in een database, die voor een brede doelgroep beschikbaar komt. Dit businessmodel schept de ruimte om aan iedereen vrijheid te bieden. De intelligentie zit aan de achterkant en we denken niet meer vanuit auto’s, maar vanuit klanten. Ook de vaste looptijd van contracten is losgelaten. De corporate klant kent de leasewereld goed, de consument kiest vooral voor gemak maar is ook tamelijk onvoorspelbaar. Toch is de klanttevredenheid op een hoog niveau gebleven. De succesvolle omslag van ALD Automotive heeft zelfs de aandacht getrokken van trendwatcher Adjiedj Bakas en de Huffington Post.

Jeroen Kruisweg sprak op Outsourcing Performance Day 2016. Bekijk hier de presentatie van Jeroen.