Samenwerken: geen argumenten, maar duidelijke intenties

 
15 oktober 2015

PRESENTATIE FRANS VAN DER REEP – Hoogleraar Digital World, Hogeschool InHolland

Prof. Frans van der Reep is senior strateeg bij KPN IT Solutions, als hoogleraar Digital World verbonden aan Hogeschool InHolland en veelgelezen publicist (fransvanderreep.com). Hij gaf bij aanvang van zijn presentatie aan ‘Ik wil graag een puinhoop veroorzaken in het komende kwartier’.

Van der Reep stelt dat ‘samenwerken’ een abstract begrip is en dat uit onderzoek blijkt dat mensen over het algemeen niet geneigd zijn met actie te reageren op abstracte zaken. Om werkelijk te komen tot samenwerken is het nodig dat de betrokkenen bij aanvang dezelfde ideeën en percepties hebben. Het is dus cruciaal dat er eerst gezocht wordt naar gedeelde beelden. Sla je die stap over, dan gaan verwachtingen vanzelf uiteenlopen. Een recent voorbeeld is de overname van verzekeraar SNS door Chinezen, waarbij een Nederlands directielid na de overname de laan is uitgestuurd vanwege totaal uiteenlopende verwachtingspatronen. De vraag is wat hij en de nieuwe Chinese eigenaar had verwacht na de overname.

Pianospel samenwerkenOp het podium stond een piano, waarmee Van der Reep een uitermate interessant experiment uitvoerde: hij vroeg aan het publiek wie er piano speelde. Na enig aandringen kwam er iemand vanuit het publiek naast Van der Reep staan, waarop Van der Reep de vraag herhaalde en zich ook een tweede piano-liefhebber meldde. Beide vrijwilligers – die elkaar nog nooit eerder gezien hadden – kregen een eenvoudige opdracht: speel samen een stuk voor vier handen. Dat lukte wonderbaarlijk goed: er werd een prima stukje quatre-mains jazz gespeeld. Na afloop vroeg Van der Reep naar de succesfactoren van deze ad hoc samenwerking: waarom lukt dit? De argumenten vanuit het publiek: beide personen kunnen piano spelen; ze spreken dezelfde taal; ze hadden oogcontact; ze maakten gebruik van dezelfde standaard interface (de piano); ze hadden hetzelfde heldere doel voor ogen (speel samen een stukje); ze waren niet bang om fouten te maken; er was druk vanuit het publiek; er was geen onderlinge competitie, maar wel wederzijds aanpassingsvermogen.

Samenwerken is eenvoudig, het kan direct beginnen

Het advies van Van der Reep: denk bij de komende stakeholders- of draagvlakvergadering eens terug aan die piano. Samenwerken is eenvoudig, het kan direct beginnen. Het vereist wel dat je een positie inneemt wat wil je, waar sta je voor, wat wil je, hoe verbind je met de ander?

Van der Reep vergelijkt dit met iemand ten huwelijk vragen. ook daar gaat het niet om argumenteren, maar om duidelijk uitgesproken intenties. Gewoon zeggen wat je wilt.

En die puinhoop die hij wilde? Dat is helemaal gelukt. Food for thought.

Frans van der Reep sprak op Outsourcing Performance Day 2015.