Bedrijf splitsen: de kans om het IT-landschap op te schonen

 
15 oktober 2015

PRESENTATIE DANNY VAN DAAL –  VP/Head of IT Philips

Philips is druk bezig zichzelf op te splitsen. Als die splitsing afgerond is, bestaat er een medisch bedrijf en een bedrijf dat gericht is op verlichting. Het opknippen raakt alle onderdelen van Philips, waaronder IT, en vindt tegelijk plaats met een transformatie die van beide bedrijven een ‘digital company’ moet maken. Daarbij loopt Philips tegen IT-legacy aan, waarbij moeilijke beslissingen moeten worden genomen over circa 4.000 applicaties. Een deel daarvan vertoont achterstallig onderhoud of kent slechts kleine gebruikersgroepen. Danny van Daal, als VP/Head of IT belast met de IT van de ondersteunende diensten binnen Philips, trekt de kar.

Het splitsingsproject heet Gemini en loopt nu een jaar. Alle applicaties worden in kaart gebracht: wie maken er gebruik van en met welk doel? Complicerende factor is dat veel applicaties door zowel Philips Healthcare als door Philips Lighting worden gebruikt. De splitsing wordt ook gebruikt om het IT landschap op te schonen. Er wordt streng ‘geknipt’: alles wat niet veel gebruikt wordt, wordt bevroren of afgeschaft. Daarnaast kiest Philips er voor om zoveel mogelijk naar de cloud te brengen; dit gebeurt in nauwe samenwerking met de IT-dienstverleners waar Philips mee samenwerkt. De verwachting is dat er over twee jaar nog een kwart van de 4.000 applicaties over is.

Danny van Daal sprak op Outsourcing Performance Day 2015.