Het kleurkarakter van een SLA

 
25 september 2015

Het schilderij Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III van Barnett Newman heeft een bizarre geschiedenis na een zware beschadiging met een stanleymes. Na een mislukte en peperdure restauratie volgden miljoenenclaims en slepende gevechten in rechtbanken, waarbij menig carrière werd geknakt. Ook in IT-outsourcing kennen we dit soort conflicten: deals waarbij oorlog ontstaat en emoties hoog oplopen. Daarin speelt de SLA vaak de hoofdrol.

Voor de beeldvorming: Newman’s werk in het Stedelijk Museum Amsterdam is een immense en monochroom rode zee met een klein blauw vlak en een heel dun streepje geel. Qua kleuren heeft het wel iets van een traditionele Service Level Agreement: controlerend rood met een veelheid aan boetebepalingen en detaillistisch blauw met procesbeschrijvingen. De inhoud is weinig inspirerend (geel). De ontzorging (groen), zo belangrijk in IT-outsourcing, ontbreekt volledig.

Insights Discovery is een kleurmodel voor het bepalen van een effectieve teamsamenstelling. Gebaseerd op de inzichten van analytisch psychiater Carl Jung geeft dit model zelfreflectie aan teamleden: welke kleur ben ik? Er zijn vier kleuren: helder blauw, zacht groen, vurig rood en stralend geel. Een effectief team bestaat uit meerdere kleuren ofwel mensen met complementaire persoonlijkheidskenmerken. Het samenspel van verschillende kleuren kan je zien als een energieveld. Een SLA, als onderdeel van een samenwerkingsverband, heeft ook kenmerken die zijn te beschrijven in kleuren.

Wat zijn in het Insights-model de eigenschappen per kleur?

  • Blauw staat voor objectief, bedachtzaam, analytisch en nauwkeurig.
  • Groen staat voor zorgzaam, harmonieus, geduldig en beschouwend.
  • Rood staat voor wilskrachtig, doelbewust, scherp en veeleisend.
  • Geel staat voor enthousiast, dynamisch, expressief en inspirerend.

Wanneer de stakeholders hun SLA beschrijven aan de hand van de vier kleuren, is het uiteindelijke beeld in de regel voorspelbaar: een dominant blauw karakter met fel rode accenten. De kleuren groen en geel ontbreken of zijn minimaal aanwezig. Als daarna de vraag volgt: “welke kleuren zijn belangrijk voor een succesvolle relatie?”, dan wordt aangeven dat er veel meer groen en geel nodig is om de samenwerking te laten slagen. In veel gevallen sluit de verdeling in kleuren niet aan op de bedoeling van een SLA, namelijk als fundament dienen voor de samenwerkingsrelatie.

Ter verdediging wordt vaak aangegeven dat een afgesloten SLA regelrecht de archiefkast in gaat. En er alleen wordt uitgehaald als zich problemen voordoen. Op dat moment is de relatie echter al getroebleerd. Op zo’n slechte dag worden rode eigenschappen: drammerig, intolerant en agressief, en blauwe eigenschappen: argwanend, pietluttig en afstandelijk. Een SLA die na het sluiten van het contract wordt opgeborgen, roept vragen op. Waarom steken de partijen zoveel tijd, moeite en geld in een diep rode en donker blauwe SLA van vaak enkele ordners dik? Is zo’n SLA niet de bevestiging van een op voorhand ineffectieve samenwerking? Zou het niet beter zijn om met een simpeler SLA te gaan werken met meer balans in blauw, groen, rood en geel?

Wil je meer groen en geel in een SLA aanbrengen, dan gaat dat niet alleen over de afspraken in de SLA, maar ook over de teamsamenstelling en de stakeholders in de business. Je zult ook personen erbij moeten betrekken die ook voldoende groene en gele persoonlijkheidskenmerken hebben.

Het kleurenmodel zet aan tot nadenken. Zijn de gemaakte afspraken gebalanceerd? Wordt voldoende rekening gehouden met alle belangen? Hebben we ook de juiste personen en de juiste verantwoordelijkheden aan elkaar gekoppeld? Passen de persoonlijke eigenschappen van die personen bij de taken en verantwoordelijkheden? Het kleurenmodel kan zorgen voor balans, voor synergie, voor effectiviteit, maar ook voor stabiliteit: de relatie vliegt minder snel uit de bocht wanneer bewust wordt stilgestaan bij de dynamiek van samenwerking.