RDC en de impact van big data op IT

 
11 oktober 2013

INTERVIEW RDC

Op papier weten de grote service providers precies hoe je voordelen kunt boeken met innovatie, cloud en big data. In de praktijk zal de business het voortouw moeten nemen. RDC, het informatiseringinstituut van en voor de mobiliteitssector, is druk bezig met het big data vraagstuk in relatie tot IT en sourcing.

RDC (met aandeelhouders RAI en BOVAG) is sinds haar oprichting in 1967 leverancier van essentiële marktinformatie voor de mobiliteitssector – een sector goed voor een jaarlijkse omzet van circa 70 miljard euro. RDC richt zich op het ondersteunen van bedrijfsprocessen in de keten.

Corné Paalvast, CIO van RDC: “Ik werk eigenlijk doorlopend op het snijvlak van business en techniek en heb daarin veel te maken met innovatie- en veranderingstrajecten. Vijf jaar geleden heette dit bedrijf nog RDC Datacentrum: het ging vooral om techniek en data. Tegenwoordig is het een bedrijf gericht op business processen en informatievoorziening. De consument kent RDC wellicht van de engine achter de Nationale Auto Pas (NAP). We geven consumenten bijvoorbeeld zekerheid over de juistheid van kilometerstanden van auto’s. Ook het overgrote deel van de marktplaatsen voor occasions wordt aangedreven door informatie uit onze systemen: voor de opmaak van advertenties tot en met relevante informatie. Voor de ANWB leveren we bijvoorbeeld de onderhoudsmonitor voor auto’s. We helpen onze B2B-klanten met informatie en systemen om de juiste beslissingen te nemen.”

Nieuwe datastromen

Corné Paalvast

Corné Paalvast

‘Zeven jaar geleden had RDC zo’n 30 TB aan data. Inmiddels is dat meer dan 120 TB’

“Een belangrijke datastroom is afkomstig van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, RDW. Per dag ontvangen wij alle mutaties het kentekenregister. Het gaat dan om alle mutaties met een wettelijk kader zoals Apk-keuringen en in- en uitschrijvingen van voertuigen. Wij standaardiseren die data op basis van afspraken met de branchepartijen, zodat we het allemaal eens zijn over wat bijvoorbeeld een SUV is. Vervolgens gaan die data een eigen register in. Daarnaast hebben we datastromen uit business applicaties, denk aan voorraadbeheersystemen achter verkoopsites: die adviseren over voorraden, inruilen, schoonmaken en adverteren of exporteren. Waar levert welke auto het meeste geld op? Verplaats je blauwe Volvo van Utrecht naar Heerhugowaard, want daar staat er niet nog een en levert hij meer op. Veel data zijn van de garagebedrijven, maar op een hoger aggregatieniveau werken we met statistieken, denk aan verkoopgegevens. Deze worden door Bovag en RAI gepubliceerd, maar ook gebruikt door importeurs in de jaarlijkse gesprekken met het verkoopnetwerk over bijvoorbeeld doelstellingen. We bewaren al die cijfers voor verdere analyse. Bijvoorbeeld: bestaat er een verband tussen de verkoopresultaten en het aantal parkeerplaatsen voor je showroom, of de locatie van je showroom?”

Golden records

Er zijn in Nederland ruim 12 miljoen gekentekende voertuigen. Paalvast over de datavolumes: “De hoeveelheid data waarmee we werken is geëxplodeerd. Toen ik zeven jaar geleden bij RDC binnenkwam bestond daar ongeveer 30 TB aan data. Inmiddels is dat al meer dan 120 TB. Die groei is toe te schrijven aan het minder weg gooien – we bewaren dus meer. We zijn druk bezig met het organiseren van al die data. Maak je zelf ‘golden records’ of stel je die on the fly samen uit verschillende bronsystemen en business toepassingen? We hebben op onze architectenafdeling aparte projecten lopen op het gebied van big data. Daar wordt nagedacht over de business implicaties van het big data vraagstuk en worden Proof of Concepts ontwikkeld. In sommige gevallen leidt dat in samenwerking met architecten uit de business tot nieuwe producten of diensten.”

DotNet transacties inkopen

“RDC werkt sinds bijna twee jaar samen met Capgemini. We hebben zelf geen rekencentrum meer, dat is sinds een jaar uitbesteed aan Capgemini. Als wij niets wijzigen, doen zij het beter dan wijzelf. Het is geen cloud, want we kunnen niet direct op- en afschalen, maar verder is het verregaand gestandaardiseerd. In het contract met Capgemini is verder opgenomen dat wij geen standaard outsourcingdeal willen, maar streven naar samenwerking op het gebied van ontwikkelingen van producten en diensten. Daarbij is de IT-outsourcing zo hoog mogelijk ingezet: we zouden het liefst bijvoorbeeld DotNet transacties willen inkopen en niet willen praten over hardware. Samen met Capgemini zoeken we naar de invulling van die samenwerking. Zo gaan we binnenkort starten met een Azure project. Maar als ik vraag naar diensten op het gebied van data delivery, dan word ik soms nog wat glazig aangekeken.”

150.000 transacties per uur

Real change“Trends als het Internet of Things en de connected car zijn voor ons ‘serious business’. Samen met RAI en BOVAG doen we mee aan het door hen gestarte normalisatie-instituut SIMS. Dat heeft als opdracht om te faciliteren in projecten. RDC wordt hierbij beschouwd als een soort ‘clearing house’ van alle informatie die uit auto’s gaat komen en die nodig is voor diensten van garagebedrijven of de overheid. Denk aan ritinformatie of onderhoudsinformatie. Wij kijken met heel veel belangstelling naar zaken als eCall en bCall (emergency call, breakdown call), die een wettelijk kader gaan krijgen. Informatie kan daarbij van punt naar punt gaan of verzameld worden op een neutrale plaats. Centraal vraagstuk hierbij is de autorisatie: onder welke voorwaarden mogen gegevens gebruikt worden en door wie? In het eerder genoemde kentekenregister zitten bijvoorbeeld veel data waarop wettelijke regelingen van toepassing zijn. Daarnaast buigen we ons over de omvang van datasets en de performance: kan je er op een zeker moment nog 150.000 transacties per uur mee doen?”

Sourcingmodellen

“Cloud biedt de mogelijkheid om straks snel, on demand functionaliteit uit de muur te krijgen. De private cloud is voor data die we onder controle moeten houden, de public cloud is voor test- en ontwikkelomgevingen, waarbij je niet Capgemini belt en een change request inschiet, maar Amazon voor een dag aanzet. De relatie tussen cloud en big data kan wat mij betreft pas gelegd worden als er een oplossing is voor de betrouwbaarheid en security. Wij noemen de private cloud dan ook dedicated hosting met wat slimme dingen. Het gevolg van voortgaande technologie is dat technisch applicatiebeheer grotendeels is weg geautomatiseerd of geoutsourced. Beheer vindt bij ons alleen nog functioneel plaats op het niveau van business applicaties. We denken wel na over sourcingmodellen, maar daar zijn we nog niet uit. Kennis en kunde over de business is voor ons belangrijk om in huis te houden. De impact van big data op IT heeft veel te maken met een mindshift. Als je altijd doet wat je hebt gedaan kom je niet verder. Big data verandert een aantal processen ingrijpend. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de klant. Data voor je zelf houden werkt steeds minder. In steeds meer gevallen wordt bij een vraag gezocht naar de bijpassende data. Dat zijn de grote veranderingen.