De nieuwe auto: software als USP

 
11 oktober 2013

INTERVIEW TOMTOM

De markt waarin TomTom opereert, verandert. Het bedrijf maakt nu deel uit van een netwerk van partners. Goed presteren binnen dat ecosysteem betekent sneller innoveren, sneller produceren en permanent de kwaliteit verbeteren.

De unit van Han Schaminee (SVP Navigation, TomTom) richt zich op het ontwikkelen en beheren van functionaliteit op het gebied van routenavigatie. “Bij applicatie management denken we al snel aan grote bedrijfsondersteunende systemen. Hier gaat het echter vooral over de ontwikkeling van software voor consumenten. TomTom is groot geworden met navigatieapparaten voor in de auto. De laatste jaren zien we weliswaar een daling in de markt voor deze losse systemen, maar ze genereren nog wel het grootste deel van onze omzet. Iedereen ontwikkelt eigen voorkeuren wat betreft devices. De ene persoon gebruikt onze mobiele app, terwijl de ander voor het navigeren in de auto toch liever voor een ‘echte’ TomTom kiest. Voor ons zit de belangrijkste groei en ontwikkeling nu in de hoek van de ingebouwde oplossingen voor auto’s. Het inbouwen van navigatiesystemen werd oorspronkelijk alleen gedaan in luxere automodellen, maar naar verwachting zal in 2017 al 35 procent van de auto’s zijn uitgerust met een ingebouwd systeem. Navigatie verandert dus eigenlijk in een standaardonderdeel van een auto.”

Onderscheidend vermogen

“Autofabrikanten zien software als hét middel om zich te differentiëren ten opzichte van de concurrentie. In het verleden ging de strijd nog veel om de kwaliteit van de auto, maar op dit moment zijn er eigenlijk geen slechte auto’s meer. Op het kwaliteitsvlak zitten de meeste fabrikanten wel aan het maximaal haalbare, daar kan nog relatief weinig onderscheidend vermogen worden gecreëerd. Op het vlak van software is die ruimte er nog wel. Navigatie is dan onderdeel van een groter ‘infotainment-systeem’ waarmee een fabrikant een voorsprong wil nemen op de concurrentie. Het draait daarbij niet alleen om navigatie, maar ook om locatie. Je kunt een compleet dienstenmodel bedenken rondom de locatie en de route van de auto: een systeem kan je bijvoorbeeld wijzen op een aanbieding in de buurt als we weten dat dit voor jou interessant is. Dit soort modellen staan op dit moment nog in de kinderschoenen. Voor ons betekent het een verbreding van ons bedrijfsmodel: we verkopen niet alleen losse apparaten, maar bijvoorbeeld ook navigatiecomponenten als onderdeel van een bredere oplossing.”

Netwerk van partners

‘Binnen mijn groep releasen we elke drie maanden een nieuwe versie’

Han Schaminee

Han Schaminee

“De samenwerking met autofabrikanten brengt binnen ons bedrijf een enorme versnelling met zich mee. Daarnaast heeft de samenwerking gezorgd voor een grote kwaliteitsboost bij de ontwikkeling van software. De productieprocessen binnen de autoindustrie kennen een hoog kwaliteitsniveau, uitvalpercentages zijn bijvoorbeeld heel erg laag. De verwachting is dat wij op het gebied van softwareontwikkeling werken op vergelijkbare kwaliteitsniveaus. Dat waren we niet gewend, ondertussen hebben we een flinke slag gemaakt op dat terrein. En omdat software moet zorgen voor onderscheidend vermogen, voeren de fabrikanten bij hun toeleveranciers de druk op om telkens te komen met nieuwe vindingen. Eigenlijk kan geen enkele partij in de industrie de gehele innovatiebehoefte zelf meer bekostigen. Iedere schakel probeert zo goed mogelijk te zijn op zijn eigen gebied. Voor al het andere zoekt men samenwerking met andere partijen. De traditionele productieketen verandert in een netwerk van partners. De autofabrikant schakelt ons in voor navigatie en wij op onze beurt gebruiken partners die een deel van de softwareontwikkeling voor hun rekening nemen.”

Roadmap

“De noodzaak om dit soort netwerken op te zetten komt voort uit de druk vanuit de automarkt om de innovatie te versnellen. TomTom bouwt aan partnerships voor de gebieden die voor ons minder belangrijk zijn en niet tot de echte ‘core’ behoren. In samenwerking met de fabrikanten tasten we doorlopend af welke kant we op bewegen. De oplossing die je maakt is nooit af, we werken continu naar volgende versies toe. Binnen mijn groep releasen we elke drie maanden een nieuwe versie. Voor de komende anderhalf jaar heb ik een roadmap waar we naar toe werken, de invulling van die roadmap staat echter niet volledig vast op alle details. Het is eenvoudigweg onmogelijk om nu al precies vast te leggen wat er op de lange duur gaat gebeuren. De wereld verandert te snel.”

De traditionele productieketen verandert in een netwerk van partners

Agile

“Traditionele manieren om software te ontwikkelen werken niet goed in een omgeving waarbij nieuwe versies elkaar snel opvolgen. We zijn dus op een andere manier gaan ontwikkelen: meer volgens de filosofie van agile. Dat betekende voor ons ook een andere manier van samenwerken met de service providers die een deel van de softwareontwikkeling voor hun rekening nemen. Soms proberen ze vast te houden aan het watervalmodel. Alles vastleggen voor de duur van het hele traject werkt echter niet meer, omdat het einddoel onderweg verschuift. Je moet werken aan een situatie waarbij je heel dicht op elkaars huid zit. De relatie verandert ook financieel. Zo kijken we naar modellen als pay-per-use en deferred payment waarbij we pas betalen op het moment dat de functionaliteit wordt verkocht: dan heeft een service provider een inherent belang om goed te presteren.”