ABN AMRO’s aanpak IT debt: re-engineer IT

 
11 oktober 2013

INTERVIEW ABN AMRO

In een economisch onzekere wereld moet je als CIO niet alleen de kosten verlagen, maar ook innoveren en vooral zorgen dat je IT wendbaar is. Willem Duisenberg stelde ooit: Een bank is niet meer dan een computer met een marmeren poort. Die ‘computer’ is anno nu een verzameling van gecumuleerde nieuwe en oude generaties informatietechnologie.

Na een aantal jaren waarin vooral focus lag op het separeren en integreren van Fortis en ABN AMRO, is binnen ABN  AMRO goed nagedacht over waar e bank met IT wil en kan staan in 2020. Daarbij geldt 2017 als belangrijke mijlpaal in lijn met de langetermijnstrategie van ABN AMRO. Frans Woelders, CIO van ABN AMRO, heeft samen met zijn team de  langetermijnstrategie van de bank vertaald in strategische opties voor het huidige IT-landschap.

“Het definiëren van de nieuwe IT-strategie was onderdeel van het definiëren van de strategie voor de gehele services-organisatie*. Het was een intensief en innovatief proces, waarbij we de tijd hebben genomen om goed naar buiten te kijken: om te zien wat er op ons af komt en watklanten van ons verwachten in de toekomst. Dit hebben we gedaan door onder andere een groot aantal bedrijven binnen en buiten de financiële sector te bezoeken en met verschillende wetenschappers en trendwatchers te spreken. Bijzonder aan dit proces was dat we de gehele organisatie hierbij hebben betrokken. Iedereen kon ideeën aandragen en meedenken en-discussiëren over verschillende onderwerpen.”

De blik vooruit en naar buiten

Frans Woelders Fotografie: Gerritjan Huinink

Frans Woelders
Fotografie: Gerritjan Huinink

In het onderzoek is niet alleen gekeken naar technische zaken zoals cloud computing en de verdergaande  digitalisering, maar ook naar trends op business, economisch en regelgevingsgebied. Dit heeft geleid tot een outside-in visie op IT en daarmee tot inzicht in de IT-capabilities waarover ABN AMRO moet beschikken om in de toekomst succesvol te zijn. Vervolgens is een uitvoerige diagnose gesteld op het huidige IT-landschap van ABN AMRO, met meer dan 200 heat maps en deep dives om de technische uitdagingen goed te kaderen. “Duidelijk werd dat er te veel duplicatie en fragmentatie is ontstaan; zowel voor applicaties als infrastructuur. Daardoor zijn er nu zeer veel interfaces nodig tussen de systemen. En hoewel de IT stabiel draait, leidt dit wel tot hoge kosten en tot druk op het snel volgen van de marktontwikkelingen.”

Strategische keuzen

Op basis van de inzichten uit het trendonderzoek en de diagnose van het IT-landschap is bepaald wat de strategie zou moeten zijn om een toekomstbestendig IT-landschap te realiseren. In essentie waren er drie mogelijke strategische opties: incrementeel verbeteren, re-engineeren of het vervangen van het applicatielandschap door één pakket. ABN AMRO heeft ingezet op re-engineering, ofwel renoveren, versimpelen en verminderen van de kernsystemen. Tot en met 2017 wordt 700 miljoen euro extra geïnvesteerd in IT, waarvan het grootste deel naar de harde kant van IT gaat. “In plaats van vervanging hebben wij gekozen voor het re-engineeren van IT om de complexiteit te verminderen, de betrouwbaarheid en wendbaarheid te verhogen, en de kosten te verlagen.” Een grootschalige vervanging door één pakket vindt ABN AMRO te risicovol: daarmee zet je de business enkele jaren op slot en de kosten zijn moeilijk voorspelbaar. Bovendien bestaat er überhaupt geen pakket dat alles biedt wat ABN AMRO nodig heeft.

Aanpakken IT debt: lagere risico’s en kosten

Het gericht opruimen en moderniseren van het IT-landschap levert ABN AMRO een in hoge mate gestandaardiseerd IT-landschap op. Door het terugbrengen van het aantal operatingsystemen en het standaardiseren van de middleware dalen de operationele kosten voor onderhoud fors, en nemen snelheid én voorspelbaarheid bij changes toe. Service-oriented architecture (SOA) en Data Management moeten ervoor zorgen dat het opgeschoonde IT-landschap ook schoon blijft. Daarnaast wordt de komende jaren een fors bedrag geïnvesteerd in nieuwe functionaliteiten voor de klanten. Het gaat daarbij om gerichte innovatieprogramma’s op het gebied van mobiel bankieren, big data en nieuwe ontwikkelingen rond user security. Doel is het leveren van een excellente klantervaring: klanten willen op een gemakkelijke en veilige manier bankieren, ongeacht of ze dat doen op kantoor of via internet, smartphone, tablet of een ander apparaat.

*De services-organisatie bestaat uit IT, Operations en Property Services (TOPS)